7 maart 2019

Nieuw leerprogramma: Leiderschap en organisatiedynamiek

Leiderschap voor professionals
Programmacoördinator drs. Hans Gerritsen

Op 15 april 2019 start het nieuwe executive leerprogramma Leiderschap en organisatiedynamiek. Dit ervaringsgerichte programma, onder leiding van drs. Hans Gerritsen, richt zich op professionals die hun leiderschapsrol willen ontwikkelen en effectiever vanuit deze rol willen leren handelen.

Effectief leiderschap

Organisaties, met name in de non-profit sector, worden onder invloed van allerlei externe ontwikkelingen aanhoudend geconfronteerd met toenemende complexiteit en een steeds groeiende onvoorspelbaarheid. Dit gaat gepaard met onzekerheden, spanningen en gevoelens van onveiligheid bij de mensen die er werken of het nu medewerkers of leidinggevenden betreft. Rationele, ‘how-to’- verbeterplannen mislukken nog al eens omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de impact van emoties op het rationeel handelen en denken van mensen.

Effectief leiderschap vereist dat u strategische veranderplannen en beleidsbesluiten kunt combineren met emotionele en intuïtieve inzichten in de onderstroom van de organisatie. Het leerprogramma Leiderschap en organisatiedynamiek richt zich professionals (managers, teamleiders, coördinatoren of adviseurs) die hun leiderschapsrol willen ontwikkelen en effectiever willen leren handelen. Het programma is ervaringsgericht:het geeft u de gelegenheid om te leren van uw concrete ervaringen met de dynamiek in uw werkorganisatie, de deelnemersgroep en uw eigen leiderschap. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit leerprogramma? Kijk dan op onze website of neem contact op met Cornelie Vermaas (officemanager) via Executiveonderwijs.REBO@uu.nl of via 030 253 9178.