Nieuw interactief platform voor onderzoek naar historische Joodse migratiedata

Interactive Geo-Spatial Platform for Modelling Jewish Historical Migration

Verlaten landschap met in de verte een lopende groep mensen. Foto: Sebastien Goldberg, via Unsplash

Dankzij recent archeologisch veldwerk weten we nu dat de joodse diaspora in het Romeinse Rijk wijdverspreid en veel meer maatschappelijk geïntegreerd was dan lang werd aangenomen. Om de mechanismen en onderliggende structuren van de joodse migratie in Europa nader in kaart te brengen, is het nieuwe project Interactive Geo-Spatial Platform for Modelling Jewish Historical Migration gelanceerd.

Interactive Geo-Spatial Platform for Modelling Jewish Historical Migration heeft een FAIR IT Grant toegekend gekregen. Hoogleraar Late oudheid Leonard Rutgers, masterstudent Stefan Dingemans en ontwikkelaar Tijmen Baarda (Centre for Digital Humanities) gaan het nieuwe project samen vormgeven.

Interactieve website en databank

De nieuwe website zal het voor onderzoekers mogelijk maken om overkoepelende migratiepatronen op te sporen, terwijl ze direct toegang krijgen tot de onderliggende data die momenteel niet algemeen beschikbaar zijn. Hiervoor zullen het al bestaande Peace Portal, een zoekportaal met grote hoeveelheden joodse epigrafische data, en aanvullende archeologische data worden gebruikt.

Het project, dat ook in het onderwijs kan worden ingezet, is een eerste stap richting de volledige integratie van verschillende soorten data, waaronder genetische data, die in het kader van het Genetic Legacies-project worden verzameld en geanalyseerd. In een gezamenlijk internationaal artikel zullen de onderzoekers de mogelijkheden van hun nieuwe platform bekend maken en duiden.