19 september 2017

Nieuw Innovatielab Leefomgeving meet luchtkwaliteit op Utrecht Science Park

Dankzij snelle innovaties op het gebied van goedkope sensoren, ICT en Big Data kunnen we onze leefomgeving in de toekomst radicaal anders meten en interpreteren. Om deze ontwikkelingen te versnellen, openen het RIVM, de Universiteit Utrecht en de stichting Utrecht Science Park het USP Innovatielab Leefomgeving. Samen met partners TNO, Luchtradar en JCDecaux start op 19 september het eerste Living Lab Air: een innovatief en fijnmazig sensornetwerk voor het meten van de actuele luchtkwaliteit.

Het sensornetwerk bestaat uit zo’n twintig sensoren, verspreid over het Utrecht Science Park. De informatie van de nieuwste generatie sensoren wordt via het 4G netwerk verzameld en gevalideerd. Het platform LivingLabAir.nl geeft vervolgens de meetgegevens real-time weer. Dit maakt het voor werknemers, bezoekers en bewoners mogelijk om een nauwkeurig inzicht te krijgen in de actuele luchtkwaliteit. De informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de schoonste routes aan te wijzen, concentratiepieken tijdens de spits zichtbaar te maken en beleid ten aanzien van mobiliteit te onderbouwen.

Met deze nieuwe technologieën kunnen onderzoekers, overheden en burgers straks de leefomgeving beter in kaart brengen

Samen nieuwe ideeën verkennen 

De ambities reiken verder. Het USP Innovatielab Leefomgeving verbindt een brede community van wetenschappers, studenten en bewoners op het Utrecht Science Park om in open innovatie nieuwe ideeën te toetsen of te verkennen in kleine pilotprojecten. De resultaten kunnen vervolgens worden ingezet in andere stedelijke of landelijke gebieden. Hiermee wil het Innovatielab een motor zijn voor verbetering van de gezondheid in de leefomgeving.

"Dit innovatielab biedt een testbed voor nieuwe technologie om het milieu én de daarmee samenhangende gezondheid te meten", zegt Roel Vermeulen, onderzoeker bij het IRAS (UU, faculteit Diergeneeskunde) en betrokken bij het innovatielab. "Met deze nieuwe technologieën, zoals goedkope sensoren, kunnen onderzoekers, overheden en burgers straks de leefomgeving beter in kaart brengen. Zo verzamelen we nieuwe wetenschappelijke kennis om nieuw beleid en interventies te implementeren en dragen we tegelijkertijd bij aan een maatschappelijk debat over de leefomgeving."

Gezondheid in de leefomgeving

Het USP Innovatielab Leefomgeving biedt een brede en laagdrempelige experimenteerruimte voor nieuwe technologie gericht op leefomgeving en gezondheid. Infrastructuur en technologie zijn beschikbaar om experimenten op te zetten rond toepassing van milieusensoren, combinaties te maken met het monitoren van gezondheidsparameters, ‘citizen science’-projecten, slimme big-datatoepassingen en ontwikkeling van apps voor de leefomgeving.

PROGRAMMA

16:30  Inloop USP café  
17:00 Opening door Jan Henk van der Velden (directeur Utrecht Science Park)
17:05 USP Innovatielab Leefomgeving: beleidsrelevantie voor het RIVM
door Els van Schie (directeur Milieu & Veiligheid RIVM)
17:10

USP Innovatielab Leefomgeving: samenwerken in Living Labs,
door Anton Pijpers (vice-voorzitter CVB Universiteit Utrecht)

17:15 Stedelijke visie op de gezonde en duurzame stad
door Lot van Hooijdonk (wethouder verkeer, mobiliteit, duurzaamheid en milieu van Gemeente Utrecht)
17:25 Officiële opening USP Innovatielab leefomgeving
17:35-18:30 Borrel
Campagnebeeld Living Lab Air door Luchtradar