2 september 2015

Nieuw cursusaanbod: tutorentrainingen

Als tutor wordt van je verwacht dat je studenten begeleidt bij het maken van keuzes en dat je aandacht besteedt aan het ontwikkelen van de juiste studievaardigheden en employability skills. Deze vaardigheden hebben studenten nodig om op een effectieve manier te studeren en zich voor te bereiden op hun werkend bestaan. 

In het kader van het project Tutoraat 3.0 is hiertoe een drietal verdiepende trainingen ontwikkeld voor tutoren van alle faculteiten. In de workshops wordt gewerkt met toegankelijke modellen, die je in staat stellen om studenten op doeltreffende wijze te begeleiden. Je ervaart zelf de kracht van deze modellen en werkt aan het ontwikkelen van aantrekkelijke, praktisch haalbare opdrachten voor de eigen tutoraatspraktijk. Lees hier meer over deze workshops.