Nieuw boek Mirko Noordegraaf over Public Management

Onlangs is bij uitgeverij Palgrave de nieuwe Engelstalige monografie van prof. dr. Mirko Noordegraaf verschenen, Public Management. Performance, Professionalism and Politics.

Public Management is een tekstboek dat zowel in bachelor- als masteropleidingen kan worden gebruikt. Binnen het departement Bestuurs- en Organisatiwetenschap (USBO) wordt het zowel in het masterprogramma Publiek management als in de masterprogramma’s voor professionals voorgeschreven. In Public Management verkent Noordegraaf het academische veld van publiek management met een nadruk op kenmerken, historie, disciplines en expertise.

Hij werkt drie dominante vormen van logica uit die als kernpijlers van publiek management kunnen worden gezien: Een prestatielogica met nadruk op doelen, targets, monitoring en accountability. Een professionele logica met nadruk op kennis, leren, autonomie en kwaliteit. En een politieke logica met nadruk op controverses, strijd en winst/verlies. Hij beschrijft die vormen van logica om meerdere wijzen van aanpak door het management van een organisatie op een rij zetten, en vooral; om te bepalen welke aanpak in welke situatie passend is.
Noordegraaf bepleit 'interplay', dat wil zeggen: het gecombineerd inzetten van deze vormen van logica, met besef en behoud van hun strijdigheid. Dat zorgt voor meervoudig in plaats van enkelvoudig publiek management.

Meer weten of bestellen? Kijk op de website van Palgrave.