Nieuw Beleidskader Onderzoeksdata

De UU vindt het belangrijk dat alle onderzoekers de wetenschappelijke normen hoog houden. Zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksgegevens is daar één van. Welke eisen en verwachtingen de UU heeft op dit gebied is bij bestuurlijk besluit vastgesteld in het Universitair Beleidskader Onderzoeksdata. Het document is nu in het Nederlands en Engels beschikbaar en is van kracht per 1 januari 2016.​

Het nieuwe beleid wil een kader stellen, zodat de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van onderzoeksdata binnen de UU geborgd is en getoetst kan worden aan wet- en regelgeving en gedragscodes. Ook geeft het beleid duidelijkheid over de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van universitaire medewerkers. 

Het beleidskader is tot stand gekomen in samenwerking met facultaire bestuurders en interne experts op het gebied van Research Data Management (RDM) van de UBU en ITS. De faculteiten zijn gevraagd het beleid binnen hun faculteit verder vorm te geven, daarbij kunnen ze rekenen op advies en ondersteuning vanuit RDM.

Op de website Research Data Management  staat alle relevante informatie over het beheren van onderzoeksdata en welke ondersteuning binnen de UU wordt geboden.