“Niet al het bosherstel is gebaseerd op best practices, en dat wil ik veranderen”

Oratie van professor Jaboury Ghazoul op 12 juni

Jaboury Ghazoul
Professor Jaboury Ghazoul, Prins Bernhard Leerstoel voor Internationaal Natuurbehoud

Jaboury Ghazoul, hoogleraar Ecosystem Management aan ETH Zürich, is benoemd op de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationaal Natuurbehoud aan de Universiteit Utrecht, waar hij onderzoek zal doen naar best practices in bosherstel. “Er loopt wereldwijd veel bosherstel, maar onze kennis loopt nog achter op de praktijk. Niet al het bosherstel is op dit moment gebaseerd op best practices, en daar wil ik verandering in brengen.” Op 12 juni spreekt Ghazoul zijn oratie uit in het Academiegebouw in Utrecht. Eerder op de middag vindt een seminar over natuurbehoud plaats, waarbij Prins Constantijn aanwezig is.

“Wereldwijd zijn er veel bossen aan het veranderen,” legt Ghazoul uit. “Waar we in het verleden veel bos hebben verloren om allerlei redenen, herstellen veel van deze plekken zich nu weer tot het oorspronkelijke bos. Dat gebeurt op verschillende manieren: sommige plekken worden verlaten en herstellen zich op een natuurlijke manier. Andere plekken worden actief hersteld door overheden of ngo’s. We zien die ontwikkelingen in Europa en Noord-Amerika, maar ook in veel tropische landen. In Sabah, Maleisië, lopen er bijvoorbeeld partnerschappen tussen overheid, bedrijfsleven en onderzoekers om bossen te herstellen, wat goed is voor zowel het klimaat als de biodiversiteit.”

Wereld Natuur Fonds

Al sinds de oprichting in 1987 wordt de Prins Bernhard Leerstoel mede gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds. Volgens WNF speelt de Prins Bernhard Leerstoel al dertig jaar een cruciale rol in het verbinden van wetenschap en de praktijk van internationale natuurbescherming. WNF-directeur Kirsten Schuijt: “Het onderzoek van de huidige leerstoelhouder, professor Jaboury Ghazoul, sluit naadloos aan op de uitdagingen waar WNF bijvoorbeeld mee te maken heeft in een land als Indonesië waar steeds meer leefgebied van orang-oetans moet wijken voor plantages. In de nieuwe strategie van het Wereld Natuur Fonds ligt nu veel meer de nadruk op de zogeheten landschapsbenadering. We kijken dan ook uit naar de resultaten van zijn veelomvattende onderzoek.”

We weten inmiddels goed hoe we op relatief kleine stukken land bossen moeten herstellen. De uitdaging is nu om dat ook te laten werken op een grote schaal

Grote gebieden

Ghazoul zal zich tijdens zijn aanstelling op de Prins Bernhard Leerstoel vooral richten op het ontwikkelen van best practices voor het effectiever regelen van herbebossing. “Het lopende bosherstel is tot op zekere hoogte succesvol. We weten inmiddels goed hoe we op relatief kleine stukken land bossen moeten herstellen. De uitdaging is nu om dat ook te laten werken op een grote schaal, waarbij veel belanghebbenden in het spel zijn.” Ghazoul noemt wereldwijde uitdagingen in bosherstel die zich richten op zeer grote gebieden, zoals de Bonn Challenge, met het doel om 150 miljoen hectare ontbost en gedegradeerd gebied hersteld te hebben in 2020, en de New York Declaration on Forests, met het nog ambitieuzere doel om 350 miljoen hectare bos hersteld te hebben in 2030.

Veldwerk

Sinds zijn aanstelling in 2015 is Ghazoul vooral bezig geweest met het evalueren van voltooide en lopende bosherstelprojecten in Europa, Noord-Amerika en de tropen. “Tot nu toe hebben we een hoop theoretisch achtergrondwerk gedaan, om een conceptuele basis te leggen voor het praktischere werk dat we in de komende jaren verwachten te doen.” Als hij een Postdoc en één of meer promovendi heeft aangenomen, zal Ghazoul ook veldwerk gaan doen om een aantal best practices te testen. “De plannen zijn nog niet rond. We kunnen naar de tropen gaan, waar ik veel ervaring heb. Een andere interessante optie is het bestuderen van bosherstel in Schotland, waar tientallen projecten lopen met veel verschillende soorten eigenaarschap.”

Wetenschappelijk onderzoek brengt antwoorden, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op

De rol van wetenschap

Ghazoul gaat ook specifiek kijken naar de invloed van wetenschappelijk onderzoek op de praktijk van bosrestauratie. “Wetenschappelijk onderzoek brengt antwoorden, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Het klinkt tegenstrijdig, maar door meer wetenschap te introduceren kun je zaken ook verwarrend en lastig maken. Ik ben benieuwd hoe dat de uitkomsten beïnvloedt, en of we een manier kunnen vinden om die verwarring te minimaliseren.”

Jaboury Ghazoul

Jaboury Ghazoul (1967) studeerde af in Marine and Environmental Biology aan de Universiteit van St Andrews, Schotland. Hij promoveerde in Evolutionaire Ecologie aan dezelfde universiteit. Na een jaar gewerkt te hebben in Vietnam als wetenschappelijk coördinator voor Milieuonderzoek en een postdoc van drie jaar bij CIFOR en het Natural History Museum in Londen, kreeg hij een positie als docent en later universitair hoofddocent bij het Imperial College in Londen. In 2005 werd hij benoemd tot hoogleraar Ecosysteem Management aan de ETH Zürich. Van 2006 tot 2013 was hij hoofdredacteur van het wetenschappelijk tijdschrift Biotropica, en in 2015 was hij voorzitter van de Association of Tropical Biology and Conservation.

Prince Bernhard Chair

Prins Bernhard Leerstoel

De Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming is een bijzondere leerstoel ingebed in de groep Ecology & Biodiversity van het departement Biologie van de Faculteit Bètawetenschappen. De leerstoel werd ingesteld in 1987 ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (1911-2004) als erkenning voor zijn cruciale rol in de internationale natuurbescherming. Prins Bernhard was oprichter en eerste voorzitter van het WNF (Wereld Natuur Fonds) en leidde de Peace Park Foundation. In Nederland was de prins ruim dertig jaar voorzitter van de Nederlandse afdeling van het WNF. Tot aan zijn dood in 2004 was Prins Bernhard nauw betrokken bij de activiteiten van zijn leerstoel aan de Universiteit Utrecht.

Verbinden van wetenschap en praktijk

De Prins Bernhard Leerstoel heeft sinds haar oprichting sterk bijgedragen aan het verbinden van wetenschap en praktijk. Dat gebeurt door (1) de opleiding van Nederlandse en internationale studenten (BSc, MSc en PhD) in de internationale aspecten van natuurbescherming, (2) het stimuleren van op wetenschappelijke kennis gebaseerde inspanningen voor internationale natuurbescherming, en (3) de het creëren van bewustwording voor urgente natuurbeschermingskwesties. De Prins Bernhard Leerstoelhouders zijn internationaal gerenommeerde onderzoekers die werken op het snijvlak van wetenschap en natuurbehoud. Voormalig leerstoelhouders zijn Norman Meyers (1987-1992), Jeffrey Sayer (1994-2003), Jack Putz (2004-2009) en Bill Laurance (2010-2014). Leerstoelhouders dienen voor een periode van vijf jaar (0,2 fte) waarin zij ten minste één maand per jaar op de Universiteit Utrecht zijn, vaak verdeeld over verschillende bezoeken.

Contact en persverzoeken

Nieske Vergunst, persvoorlichter Faculteit Bètawetenschappen, 06-2490 2801 of N.L.Vergunst@uu.nl.
B.g.g. afdeling persvoorlichting Universiteit Utrecht, 030-253 9300 of news@uu.nl.

Vanwege de aanwezigheid van Prins Constantijn is het seminar alleen na accreditatie toegankelijk voor pers. U kunt een persaanvraag indienen tot uiterlijk donderdag 8 juni, 12.00 uur per e-mail aan Maarten Post o.v.v. naam, medium en functie. Bij grote belangstelling kan een beperkte toelating worden ingesteld. U ontvangt uiterlijk vrijdag 9 juni bericht over uw accreditatie.

Gerelateerde nieuwsberichten 

Meer informatie
Prince Bernhard Chair