22 februari 2019

Niels Uenk op Sociaalweb over 'open contracten'

In de komende periode gaat Niels Uenk maandelijks bloggen voor Sociaalweb. In zijn eerste column schrijft hij over open contracten voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en jeugdhulp. Volgens hem moet het langetermijnperspectief belicht blijven worden om te blijven pleiten voor andere modellen van opdrachtgeverschap. Opgedane ervaringen en lessen uit het verleden moeten niet vergeten worden.

'De titel van deze blog is een bekende disclaimer. Ik wil er aan toevoegen: maar we mogen wel leren van de lessen uit het verleden. Na de decentralisaties van Wmo en Jeugdhulp stapten gemeenten in afgelopen jaren massaal over van contracten met een beperkt aantal zorgaanbieders op basis van vaste (maximum)budgetten, naar open contracten met een open-einde regeling. In de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018 bleek dat 9 op de 10 gemeentelijke contracten voor maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en jeugdhulp een dergelijk ‘open contract’ betrof.'

Lees verder