NIAS Fellowship voor Lucie White: onderzoek naar verantwoorde beleidsbeslissingen tijdens crises

Dr. Lucie White
Dr. Lucie White

Universitair docent Lucie White van de Universiteit Utrecht is een van de 52 wetenschappers aan wie dit jaar een NIAS-fellowshipsbeurs is toegekend. In het tweede semester van het komende academisch jaar gaat ze aan het NIAS onderzoek doen naar hoe verantwoorde beleidsbeslissingen kunnen worden genomen in tijden van crisis – wanneer snel handelen nodig is, maar op basis van beperkte en onzekere informatie.

Verantwoorde beleidsbeslissingen tijdens crises

Een onverwachte crisis vraagt om onmiddellijke actie. Maar snel handelen betekent handelen in grote onzekerheid, met een zeer beperkt idee van de implicaties van beleidsmaatregelen. Deze combinatie van urgentie en ernstige onzekerheid maakt de ethische onderbouwing van beleidsmaatregelen ingewikkeld.

Normale verantwoordingsprocedures vereisen lange perioden van bewijsvergaring om ervoor te zorgen dat beleidsbeslissingen gebaseerd zijn op wetenschappelijk verantwoorde conclusies en langdurige openbare raadpleging, om vast te stellen dat beslissingen maatschappelijk verantwoord zijn. In een crisis is dit uitgesloten. Maar de drastische beleidsmaatregelen die nodig zouden kunnen zijn om een crisis effectief in te dammen, hebben juist een sterke onderbouwing nodig. “Ik wil onderzoeken hoe we gerechtvaardigde, op wetenschap gebaseerde beleidsbeslissingen kunnen nemen in tijden van urgentie en onzekerheid, en wat de mogelijke implicaties zijn voor vertrouwen en verantwoordelijkheid”, vertelt White.

NIAS-fellowshipsbeurs

De NIAS-fellowshipsbeurs wordt toegekend door het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS), een van de instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Deze beurzen bevorderen slow science en bieden onderzoekers, schrijvers, journalisten en kunstenaars de kans om vijf of tien maanden te werken aan hun onderzoeksprojecten binnen de internationale en interdisciplinaire setting van het instituut.