17 oktober 2012

New Materialism: Interviews & Cartographies

Dit boek is de eerste monografie over “new materialism,” een trend die sterk in opkomst is in het 21e-eeuwse denken en die al sporen heeft nagelaten in onder meer de filosofie, culturele theorie, feminisme, wetenschapsstudies en letteren.

Het boek is als open access publicatie gratis te downloaden bij Open Humanities Press. Er verschijnt ook een paperback-editie.

Lees meer in het Engels.