Neurofeedback als behandeling voor kinderen met ADHD

Veelbelovende behandeling met voordelen op lange termijn

Kinderen met ADHD kunnen verschillende behandelingen ondergaan. Een met medicijnen bijvoorbeeld. Of met cognitieve gedragstherapie. Experimenteel psycholoog Martijn Arns van de Universiteit Utrecht onderzocht met een internationale groep onderzoekers een andere behandeling: neurofeedback. “Onze resultaten suggereren dat klinische voordelen behaald met neurofeedback bij kinderen met ADHD duurzame effecten hebben.” Arns’ bevindingen zijn verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry.

Bij neurofeedback worden hersengolven gemeten. Met behulp van EEG kan er directe feedback worden gegeven op specifieke hersenactiviteit. Arns: “Neurofeedback is gebaseerd op leerprincipes waarbij deelnemers leren om specifieke soorten hersenactiviteit onder controle te krijgen. Gesteund door het idee dat deze behandeling is gebaseerd op leerprincipes, wordt verwacht dat dit op lange termijn voordelen zal opleveren.” Maar of deze behandeling op de lange termijn effect heeft, was nog niet eerder systematisch onderzocht.

Meer dan 500 kinderen

De studie waar Arns bij betrokken is, is een meta-analyse; een onderzoeksvorm waar resultaten van eerder uitgevoerde onderzoeken bijeen worden genomen. Arns: “In onze studie zijn gegevens van meer dan 500 kinderen met ADHD meegenomen. We vergeleken de resultaten van verschillende behandelingen. Het klinisch effect van die behandelingen werd beoordeeld na een follow-up periode van gemiddeld zes maanden na beëindiging van de behandeling. We ontdekten dat de klinische vooruitgang door neurofeedback op ADHD-symptomen na een intensief neurofeedback behandeltraject bleef bestaan gedurende een follow-up van 6 maanden (zonder behandeling). Bij de follow-up waren de effecten van neurofeedback niet minder dan bij actieve behandelingen zoals medicatie.”  

Veelbelovende behandeling

Volgens de Utrechtse experimenteel psycholoog bieden zijn bevindingen perspectief voor een andere behandeling bij ADHD dan bijvoorbeeld alleen maar medicatie. “Onze resultaten tonen aan dat neurofeedback kan worden gezien als een veelbelovende behandeling met voordelen op de lange termijn.”

Het artikel van Arns en zijn collega’s is verschenen in European Child & Adolescent Psychiatry.

Meer informatie
Dr. Martijn Arns 024-750 3505, M.Arns@uu.nl
Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl