Negen nieuwe AI-projecten verbeteren kwaliteit van leven en de gezondheidszorg

Interdisciplinair werken doen we samen. In de kennisalliantie (EWUU) werkt de UU samen met de TU/e, WUR en het UMCU aan de uitdagingen van deze tijd. Één van deze uitdagingen is gezondheid. De alliantie financiert negen interdisciplinaire projecten waarin Artifical Intelligence (AI) voor gezondheidszorg wordt onderzocht. De UU is vertegenwoordigd in alle projecten.

De negen AI-projecten onderzoeken innovatieve AI-methoden die de transitie van reactieve naar meer proactieve en gepersonaliseerde zorg mogelijk kunnen versnellen. Daarnaast worden methoden ontwikkeld om AI betrouwbaarder, valide en transparanter te maken. Deze projecten komen uit de koker van het AI for Health team en werken samen met het Institute for Preventive Health van de alliantie.

Meer informatie

Neem contact op met de alliantie via info@ewuu.nl als je meer wilt weten over de projecten of over het thema AI for Health van de alliantie.

AI-projecten for Health:

Alliantie TUe, WUR, UU, UMC Utrecht (EWUU)

Het motto van de strategische samenwerking tussen Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht is challenging future generations. Dit doen we door jonge onderzoekers, docenten en studenten aan het roer te zetten en samen te werken dwars door disciplines heen. De vier instellingen bundelen in de alliantie hun expertises om zo bij te dragen aan maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, voedsel, energie en duurzaamheid.

Lees meer over de kennisalliantie