Neem dierenmishandeling serieus en meld het

Dierenmishandeling in Nederland komt heel veel voor. Schattingen gaan richting de honderdduizend gevallen per jaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld botbreuken, inwendige bloedingen en hoofdtrauma’s. Toch komen er bij het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED), dat op 16 november vijf jaar bestaat, jaarlijks slechts enkele meldingen binnen. ‘Dat is verschrikkelijk voor de dieren die hierdoor in een onveilige situatie blijven zitten’, zegt GZ-psycholoog en coördinator bij het LED Nienke Endenburg, ‘tegelijk missen we daardoor mogelijke signalen dat het niet alleen dierenmishandeling betreft maar ook van huiselijk geweld en kindermishandeling’.

“Dierenmishandeling is vaak of een voorbode of een teken aan de wand dat geweld vaker voorkomt”, legt Endenburg uit. “Wat als die persoon die met een mishandeld dier bij de dierenarts komt, thuis ook te maken krijgt met huiselijk geweld? Door het niet te melden, mis je de kans om meer te kunnen betekenen dan voor het dier alleen.” Zij roept daarom alle dierenartsen op om bij vermoedens van dierenmishandeling, dit altijd te melden bij meldpuntLED.nl. Dierenartsen kunnen hun bevindingen en materiaal zoals filmpjes en röntgenfoto’s uploaden in de beveiligde omgeving van het LED meldpunt. Experts van de faculteit Diergeneeskunde en het Nederlands Forensisch Instituut bekijken elke melding zorgvuldig en geven vervolgens aan of het al dan niet dierenmishandeling is. Als dit het geval blijkt te zijn krijgen zij een verklaring waarmee zij een melding bij 144 Red een Dier kunnen doen. De gegevens van de eigenaar blijven anoniem voor het LED.

Niet makkelijk

Endenburg realiseert zich dat het niet gemakkelijk is om dierenmishandeling te melden. ‘ Dierenartsen hebben het idee dat het naar hen herleidbaar is, maar 144 Red een Dier is zo druk, dat er vaak nog weken overheen gaan voordat ze op de stoep staan bij de eigenaar. Bovendien denk ik dat we met z’n allen een verantwoordelijkheid hebben voor degenen die geen stem hebben.’ 

Bewustwording

Toch is er tijdens het eerste lustrum van LED wel wat te vieren, vindt Endenburg. ‘Er is op de universiteit nu meer aandacht voor dit onderwerp. Sinds 2015 is er een keuzevak Forensische Diergeneeskunde waar we de eerste jaren slechts enkele studenten hadden. Tegenwoordig moet je als student nu vaak meedoen met een loting om het te kunnen volgen. Dit laat zien dat er bij dierenartsen meer bewustwording is over dierenmishandeling. Dat is nodig om in de toekomst dierenmishandeling meer en beter te kunnen aanpakken en dat vind ik absoluut winst.’

Vermoedens van dierenmishandeling? Meld het bij www.meldpuntled.nl

Het Landelijk ExpertiseCentrum Dierenmishandeling wordt gesteund door Vrienden Diergeneeskunde, met dank aan de partners en donateurs. Lees meer over dit project Dierenmishandeling geen kans!