31 augustus 2017

Nederlandse klimaatexperts slaan handen ineen

Veertien Nederlandse kennisorganisaties, waaronder de Universiteit Utrecht, bundelen hun krachten om overheden en bedrijven in binnen- en buitenland beter te kunnen adviseren over het opvangen van de enorme gevolgen van een opgewarmd klimaat.

Vandaag ondertekenden ze in Utrecht de oprichting van het Netherlands Consortium on Climate Change Adaptation (CCCA). Het consortium gaat kennis en expertise uit verschillende sectoren en disciplines integreren. Zo sluiten ze beter aan op de complexe beleidsvragen die de snelle opwarming oproept. 

Directe en indirecte klimaatgevolgen

Volgens het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 moet de wereld zich aanpassen aan ernstige gevolgen van   opwarming van de aarde: stijgende zeespiegels, hitte en droogte en stormen en extreme regenval. Indirecte gevolgen zullen alle sectoren van de samenleving treffen: van ruimtelijke planning en infrastructuur tot banken en verzekeringen, van landbouw en voedselzekerheid tot veiligheid en volksgezondheid, van economische ontwikkeling en toerisme tot internationale migratie.

Alle indirecte gevolgen, en mogelijke aanpassingsmaatregelen, hebben óók invloed op elkaar. Een goede aanpassingsmaatregel in de ene sector (zoals waterbeheer), kan in een andere sector (zoals landbouw of volksgezondheid) minder gunstig uitpakken. Aanpassingen op nationale schaal, zoals grote waterinfrastructurele werken, kunnen op lokale schaal juist problemen geven.

Kennis uit verschillende vakgebieden komt samen

Er is daarom grote behoefte aan adviezen die kennis uit verschillende vakgebieden, sectoren en bestuurslagen samenbrengt en integreert. Slimmere adviezen kunnen tot maatregelen leiden die elkaar juist versterken. Ze sluiten dan nauwer aan op de concrete behoeften van overheden of bedrijven in Nederland en Europa. Ook sluiten ze nauwer aan op de behoeften van Aziatische, Afrikaanse en Amerikaanse landen die door de gevolgen van opwarming zwaar getroffen zullen worden maar soms aanzienlijk minder welvarend zijn. Met investeringen in goed onderbouwde aanpassingsvoorstellen zijn de komende decennia wereldwijd honderden miljarden euro’s gemoeid.

CCCA: een brede coalitie van experts

Het CCCA brengt een waaier van heel verschillende experts en vakgebieden bijeen. De groeiende lijst deelnemers aan het consortium omvat leidende universiteiten, instituten en bedrijven die zich in Nederland bezig houden met klimaatverandering. Alle deelnemers werken bovendien samen met collega’s in het buitenland. Dit  vergroot de reikwijdte van het kennisconsortium aanzienlijk.

Het consortium begint zijn werk op basis van acht inhoudelijke thema’s, variërend van watermanagement, infrastructuur en stedenplanning tot volksgezondheid, financiën en wettelijke en bestuurlijke inrichting.

Bij de start telt het kennisconsortium veertien organisaties, een aantal dat de komende jaren zal groeien. Zeven van hen geven het consortium zijn eerste concrete vorm door middel van een bureau dat gezamenlijke adviesprojecten gaat opzetten. Het bureau zorgt er in die projecten voor dat kennis en praktijkervaring van verschillende deelnemers, sectoren en vakgebieden wordt samengebracht, geïntegreerd en geschikt gemaakt voor toepassing door landelijke en lokale overheden, bedrijven en NGO’s in Nederland en in de rest van de wereld.

Leden van het consortium zijn:

 • Climate-KIC Benelux (deel van het Europees Instituut van Innovatie en Technologie)
 • ​KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorogisch Instituut)
 • KWR Water (onafhankelijk instituut voor watercyclus-onderzoek)
 • NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)
 • RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • Universiteit Twente (Faculteit Geo-informatiewetenchappen en aardobservatie)
 • Universiteit Utrecht  (consortium-coördinator)

Met het consortium geassocieerde partners zijn:

 • Climate Adaptation Services (CAS)
 • FutureWater
 • HydroLogic
 • Rabobank
 • Sweco Nederland
 • TNO
 • Weather Impact

Meer over klimaat en water