Nederlandse Academie voor Empirisch-Juridisch Onderzoek lanceert website

Website Launch

logo ELS Academy

The Netherlands Academy for Empirical Legal Studies (Nederlandse Academie voor Empirisch-Juridisch Onderzoek) heeft een website gelanceerd: www.elsacademy.nl. De ELS Academy is opgericht door de rechtenfaculteiten van de Universiteit Leiden, de VU Amsterdam, de Universiteit Utrecht, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. De Academie dient als platform om (toekomstige) empirisch-juridische onderzoekers van alle universiteiten bijeen te brengen, zowel in Nederland als daarbuiten.

De ELS Academy belichaamt een nationale samenwerking op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek in de context van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Ook is de Academy gericht op het opleiden en ondersteunen van onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het empirisch verkennen van juridisch relevante vragen.

Over de ELS Academy

Het doel van de ELS Academy is tweeledig. Enerzijds ligt de focus op het samenbrengen van empirisch-juridische onderzoekers en het bouwen van een ELS-gemeenschap in Nederland en daarbuiten. Anderzijds bundelt de ELS Academy middelen op het gebied van empirisch-juridisch onderzoek en stelt deze beschikbaar aan individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen aan de verschillende rechtenfaculteiten in Nederland.

Empirical Legal Studies is een van de speerpunten van het meerjarige Sectorplan Rechtsgeleerdheid als onderdeel van het bredere sectorplan voor de sociale en geesteswetenschappen (Social Sciences and Humanities, SSH). De plannen worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Middels het Sectorplan Rechtsgeleerdheid investeert Nederland in vernieuwend empirisch-juridisch onderzoek en academisch talent. Aan de verschillende rechtenfaculteiten worden nieuwe onderzoeksgroepen ingericht, waarin veelal juristen en sociale wetenschappers bijeenkomen en (interdisciplinair) samenwerken.

Het onderzoek binnen dit speerpunt is divers, zowel qua onderwerpen als de gehanteerde empirische onderzoeksmethoden. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen. Aan de hand van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden wordt er onderzoek naar ‘law in action’gedaan: hoe werkt het recht en waarom? Empirisch onderzoek naar de (door)werking van het recht in de maatschappij levert fundamentele kennis op over (gedrags)veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels en kan bijdragen aan het behalen van de doelen van de wetgever.


De ELS Academy organiseert geregeld bijeenkomsten, waar onderzoekers bijeen kunnen komen. Voor meer informatie over de ELS Academy zelf of de bijeenkomsten die zij organiseert, kan je een kijkje nemen op de website of bezoek de Linked-In van de ELS Academy:

Vanuit de Universiteit Utrecht trekken Sonja Bekker, Kees van den Bos en Rianka Rijnhout het Sectorplan en de Academy.