2 juni 2017

Nederlands Dagblad doet verslag van symposium 'Christian Muslim Encounters'

© iStockphoto.com/lozan365
© iStockphoto.com/lozan365

Op 2 juni vond het symposium 'Christian Muslim Encounters. Perspectives on modalities of interreligious co-existence from Asia, Africa and Europe' plaats in Utrecht. Tijdens deze middag werden samenlevingsvormen tussen christenen en moslims in Afrika, Azië en Europa verkend. Het Nederlands Dagblad bracht verslag uit van het symposium, met aandacht voor de lezingen van prof. dr. Martha Frederiks en dr. Lucien van Liere (beiden verbonden aan de afdeling Religiewetenschap).

Indonesië

Van Liere gaat in zijn bijdrage in op de situatie in Indonesië, en specifiek op de veroordeling van de christen Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama, die vorige maand werd veroordeeld vanwege blasfemie. De laatste jaren zijn radicale islamitische bewegingen in Indonesië sterk gegroeid, Van Liere vermoedt dan ook dat zij de rechtszaak van Ahok hebben beïnvloed. In vroeger tijden, onder de dictatuur van Soeharto, waren christenen relatief veilig in Indonesië, vertelt Van Liere, maar tegenwoordig is dat anders. Toch ziet hij ook hoopvollere omgangsvormen tussen christenen en moslims in Indonesië. In dorpen en steden wonen ze naast elkaar, tolereren ze elkaar en zoeken ze toenadering. 

Gambia

Frederiks belicht in haar lezing de situatie in Gambia. De situatie is vergelijkbaar met die in Indonesië: onder de bevolking zijn de contacten goed, maar de groeiende invloed van salafistische islamitische bewegingen zorgt voor spanningen. Eind 2015 verklaarde de dit jaar afgezette president Yahya Jammeh Gambia tot 'islamitische staat'. Een christelijke begraafplaats tegenover het parlement moest opgedoekt worden, omdat er een groot kruis stond. In februari trad een nieuwe president aan die direct contact zocht met de christelijke kerken, ondanks dat hij zelf moslim is. Toch is ze bezorgd: "De kerken zijn echter stil nu er andere, islamitische minderheden worden verdrukt."