14 juni 2012

Nederlab gaat alle Nederlandse teksten digitaal ontsluiten

Het project ‘Nederlab – een laboratorium voor onderzoek naar de veranderingspatronen in de Nederlandse taal en cultuur’ ontvangt 2.048.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De Nederlab-website moet alle Nederlandstalige teksten van de 8ste eeuw tot nu doorzoekbaar gaan maken. Diverse Utrechtse geesteswetenschappers zijn bij het project betrokken.

Nederlab zal onderzoekers de mogelijkheid bieden om langetermijnveranderingen in de Nederlandse taal, letterkunde, cultuur en maatschappij te traceren. Voor het project worden geen nieuwe teksten gedigitaliseerd, maar worden bestaande dataverzamelingen van bibliotheken en onderzoekinstituten op een uniforme manier en via open access toegankelijk gemaakt. Het is de bedoeling dat eind 2014 een eerste publieke versie van het systeem wordt gelanceerd.

Brede samenwerking

In Nederlab werken het Meertens Instituut en het Huygens Instituut van de KNAW samen met de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, de KB en een aantal universiteitsbibliotheken. In totaal wordt er 4 miljoen in Nederlab geïnvesteerd. Behalve NWO dragen onder meer de KNAW (€ 600.000), CLARIAH (€ 250.000) en CLARIN (€ 150.000) aan het project bij.

Utrechtse bijdrage

Prof. dr. Sjef Barbiers (departement Nederlands, Universiteit Utrecht / Meertens Instituut) is een van de aanvragers. Het initiatief voor Nederlab wordt gesteund door de hele geesteswetenschappen: alle universiteiten zijn vertegenwoordigd in een van de vier adviesraden. Uit onze faculteit hebben de volgende medewerkers zitting in de adviesraden: prof. dr. Wijnand Mijnhardt, dr. José de Kruif, prof. dr. Geert Buelens en prof. dr. Els Stronks.