12 oktober 2017

Natk4all

Sinds 2015 hebben de negen universitaire lerarenopleidingen en bètafaculteiten de handen ineen geslagen om academici met een bèta-achtergrond snel en efficiënt af te helpen van hun vakdeficiënties. Inmiddels bestaan deze bijspijkercursussen voor wiskunde, scheikunde, informatica en natuurkunde. Dagblad Trouw was in september op bezoek bij de natuurkundevariant, natk4all. De journalist interviewde een docent, een student, een docent én coördinator Ralph Meulenbroeks. Lees hier het lovende artikel dat op 16 september verscheen.