16 februari 2017

De Universiteitsbibliotheek ondersteunt open science

Nationaal Plan Open Science gepresenteerd

open science nationaal plan

Donderdag 9 februari zijn het Nationaal Plan Open Science en de bijbehorende website openscience.nl gepresenteerd. Het plan beschrijft hoe overheid (OCW), universiteiten en onderzoeksorganisaties als NWO en KNAW zich de komende jaren verder inzetten om een open en transparant wetenschappelijk proces te creëren. Het doel is: in 2020 voor iedereen toegang tot alle wetenschappelijke artikelen en zoveel mogelijk onderzoeksdatada.

Nieuw open model

Met publieke middelen gefinancierd onderzoek moet de gehele samenleving ten goede komen. Daarom is een nieuw open model nodig zodat iedereen kennis kan nemen van onderzoeksresultaten. Tegelijkertijd biedt een model waarin onderzoeksresultaten en -data open gedeeld worden grote kansen voor onderzoekers.

Speerpunten Plan Open Science

Het Nationaal Plan Open Science richt zich de komende jaren op drie speerpunten om de open science doelstelling in 2020 te behalen:

  1. Het bevorderen van open toegang tot wetenschappelijke publicaties (100% open access in 2020)
  2. Het bevorderen van optimaal (her)gebruik van onderzoeksdata
  3. Evaluatie- en waarderingssystemen aan laten sluiten bij de doelen van open science (reward systems)

Download het Nationaal Plan Open Science via openscience.nl.

De Universiteitsbibliotheek Utrecht ondersteunt open science

De universiteitsbibliotheek biedt – in samenwerking met andere partijen binnen de Universiteit Utrecht –  verschillende diensten om onderzoekers te ondersteunen op het gebied van open science. Zoals:

Nationaal Plan Open Science
Bron: openscience.nl