Nationaal onderzoekscentrum voor chemische bouwstenen in de steigers

UU-hoogleraar Bert Weckhuysen mede-initiatiefnemer

Dankwoord Bert Weckhuysen tijdens lancering ARC CBBC
Prof. Bert Weckhuysen tijdens zijn dankwoord bij de lancering van het CBBC

In aanwezigheid van minister Henk Kamp van Economische Zaken lanceerden de universiteiten van Utrecht, Eindhoven en Groningen samen met AkzoNobel, BASF, Shell, het Ministerie van Economische Zaken, de Topsector Chemie en NWO begin deze week hun plannen voor de oprichting van het nieuwe Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC). Dit nationale onderzoekscentrum pakt belangrijke energie- en chemievraagstukken aan die gepaard gaan met het groeiende beroep op de eindige voorraad grondstoffen. Inzet van de partners is een jaarlijkse gezamenlijke investering van 11 miljoen euro gedurende 5-10 jaar, met 80 à 100 banen in de kennisindustrie tot gevolg. Samen met de Groningse hoogleraar Ben Feringa nam Spinozawinnaar prof. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht het initiatief. “Met het CBBC willen we topwetenschap en bedrijven verbinden om op lange en middellange termijn te werken aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen”, aldus Weckhuysen.

Door grensverleggende wetenschap te verbinden met complexe industriële vraagstellingen, kunnen doorbraken ontstaan die nodig zijn om ook in de toekomst duurzaam te kunnen voorzien in de behoefte aan energie en materialen, is de overtuiging van Bert Weckhuysen, hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse aan de Universiteit Utrecht. “Verbinden, ketens maken van fundamenteel onderzoek naar toepassingen, wetenschappelijk doorbraak vertalen in nieuwe toepassingen en producten, dat is waar we in dit nationaal, virtueel onderzoekscentrum naar streven. Chemie is daarbij de spin in het web die ook de verbinding kan maken naar andere gebieden.”

Aantrekkingskracht op toptalent

Het nationaal onderzoekscentrum bouwt voort op twee door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierde Zwaartekrachtprogramma’s. Weckhuysen is initiatiefnemer en wetenschappelijk directeur van één van de twee, het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion. Met het ARC CBBC dragen de partners bij aan een internationaal toonaangevende infrastructuur voor onderzoek en innovatie in Nederland en een wereldwijde aantrekkingskracht op toptalent. Het ARC CBBC richt zich op chemische bouwstenen om de energiedragers, coatings en materialen van de toekomst te maken. “Ik geloof sterk in de toekomst van chemie. We staan voor grote maatschappelijke problemen en we weten dat samenwerken alle verschil kan maken, ” aldus Marjan Oudeman, CvB-voorzitter Marjan Oudeman van de Universiteit Utrecht tijdens de bijeenkomst waarin ARC CBBC werd aangekondigd.

Smog in Beijing

Weckhuysen: “Een aantal vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda heeft rechtstreeks betrekking op waar we binnen ARC CBBC aan gaan werken. Zo proberen we de transitie te maken naar een duurzamere samenleving van fossiele grondstoffen naar biomassa en hopelijk op wat langere termijn ook zonnebrandstoffen. Maar we willen ook kijken hoe we van CO2, dat nu een probleem vormt, een oplossing kunnen maken. Mijn kinderen kijken op TV naar de smog in Beijing. Kunnen we dit oplossen? Ja, dat moeten we kunnen oplossen, daar ben ik van overtuigd.”

Vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en universiteiten bij de lancering van het ARC CBBC
De vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en universiteiten bij de lancering van het CBBC

Bert Weckhuysen

Bert Weckhuysen is sinds 2000 hoogleraar Anorganische Chemie en Katalyse in Utrecht. Hij ontving onder meer de Spinozapremie, de meest prestigieuze wetenschapsprijs in Nederland. Ook is hij, naast zijn lidmaatschap van de KNAW, verkozen tot Fellow van de Royal Society of Chemistry in het Verenigd Koninkrijk en – als één van de zeer weinige niet-Amerikanen - tot Fellow van de AAAS, de Amerikaanse vereniging van wetenschappers. In april dit jaar werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zie voor meer informatie over zijn werk het persbericht naar aanleiding van deze benoeming.

Meer informatie

Contact

Monica van der Garde, persvoorlichter faculteit Bètawetenschappen, m.vandergarde@uu.nl, 06 13 66 14 38.