12 maart 2015

Nascholingsproject NVvW

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren NVvW heeft aan het Freudenthal Instituut een project toegekend. Dit kleine project behelst de verdere ontwikkeling en het overdraagbaar maken van een professionaliseringscursus rond Wiskundige Denkactiviteiten, een nieuw element in de vernieuwde curricula wiskunde havo-vwo, die deze zomer worden ingevoerd. Dit project spoort met de herhaalde uitvoering van een cursus met dezelfde titel dit voorjaar. Projectleider is Paul Drijvers.