8 mei 2018

Een 'juf' die je elk kind zou gunnen

Nanda Querelle overleden

Op 5 mei j.l. is Nanda Querelle overleden. Nanda was wiskundelerares in Utrecht en daarnaast lange tijd verbonden aan de voorlopers van het Freudenthal Instituut.

Ze is bekend door de serie artikelen in de Wiskrant over haar lessen op de leao-mavo in de Gansstraat; ook  verscheen in 1989 het boek “Nanda, lerares wiskunde”, geschreven door Huub Jansen en Fred Goffree. Nanda was tevens een belangrijke kracht in de projecten van het instituut in de Verenigde Staten en droeg veel bij aan de Engelstalige wiskundemethode "Math in Context".

Nanda was een juf die je elk kind zou gunnen. Zij bezat natuurlijke pedagogische en didactische bekwaamheden en wist in elke klas een ontspannen werksfeer te creëren. Ze had een nuchtere kijk op leven en  onderwijs en kon  met enkele rake opmerkingen al te idealistische onderwijshervormers en ontwikkelaars weer terug op aarde brengen.

We danken haar voor haar grote bijdragen en wensen haar naasten sterkte toe met dit verlies.