4 september 2018

Myra Bledoeg en Eloe Boele van Hensbroek winnen Katadreuffeprijs 2018 voor meest opmerkelijke rechtenstudenten

Dr. Elbert de Jong en Eloe Boele van Hensbroek

De winnaars van de Katadreuffe-prijs 2018 zijn Myra Bledoeg en Eloe Boele van Hensbroek. Beiden zijn student aan het Utrecht Law College - Tilia. Samen met twee studentes van andere studierichtingen richtten zij afgelopen jaar de stichting Feminer op. Stichting Feminer is een initiatief dat diners organiseert waar jonge vrouwelijke studenten in contact en in gesprek kunnen komen met ‘vrouwen aan de top’, aan de top van het bedrijfsleven, de overheid of de academische wereld. Stichting Feminer wil daarmee bijdragen aan een toekomst waarin de mogelijkheden om carrière te maken voor vrouwen en mannen gelijk zijn. Volgens de website: ‘Jonge vrouwen die op het punt staan aan hun carrière te beginnen moeten zich niet door de bestaande ongelijkheid laten ontmoedigen, maar zich er juist door laten motiveren. Feminer wil deze doelgroep inspireren, informeren en activeren door hen in contact te brengen met vrouwen die op hun eigen manier successen hebben behaald.’

Feminer heeft grote waarde voor de Utrechtse universitaire gemeenschap
De jury van de Katadreuffe-prijs 2018 heeft na rijp beraad de keuze laten vallen op een voordracht betreffende een succesvol initiatief dat niet alleen nu reeds van grote waarde is voor de Utrechtse universitaire gemeenschap, maar dat ook zeer duidelijk erop gericht is de activiteiten in de toekomst uit te bouwen, ook buiten Utrecht. Wij hebben het over stichting Feminer. De genomineerde initiatiefnemers zijn daarmee studenten die het afgelopen jaar met overtuiging het vaandel van de Universiteit Utrecht hebben gedragen, die dat zonder twijfel zullen blijven doen en die een voorbeeld zijn voor veel medestudenten binnen en buiten Utrecht. 

De andere genomineerden
Ook Nena van der Kammen en Eva Oosters waren genomineerd. 
Nena van der Kammen is maar liefst drie keer voorgedragen. Zij is student in de Legal Research Master en sinds 2017 werkt zij als student-assistent bij InclUUsion – het universiteitsbrede project dat zich erop toelegt vluchtelingen de mogelijkheid te bieden universitair onderwijs te volgen in Utrecht. Geroemd worden Nena’s tomeloze toewijding en enthousiasme, haar grote maatschappelijke betrokkenheid en professionaliteit en haar belangstelling voor academische achtergronden van maatschappelijke vraagstukken. Dat laatste blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Nena sinds januari van dit jaar stage loopt bij professor Barbara Oomen van University College Middelburg in het kader van het onderzoeksproject City of Refuge. Ook heeft Nena bijgedragen aan het empirisch onderzoek waarop Hilke Grootelaar onlangs aan ons Departement is gepromoveerd.
Eva Oosters combineert twee studies. Zij is vierdejaars student rechtsgeleerdheid bij het ULC Sirius en intussen tweedejaars student geschiedenis. Het volgen van twee studies tegelijkertijd mag reeds een bijzonderheid heten, maar wat Eva vooral een opmerkelijke rechtenstudent maakt, is dat zij haar twee studies ook nog eens combineert met haar bestaan als volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Utrecht. Zij zetelt in de raad namens de partij Student & Starter – een partij die zich met name inzet voor studenten én voor jonge kunstenaars en andere creatieve jonge mensen in Utrecht. Een belangrijk doel daarbij is om bij te dragen aan een divers cultureel klimaat in Utrecht. Tot slot mag niet onvermeld blijven dat Eva zich altijd zeer sterk heeft ingezet voor de studievereniging Sirius, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat zij daar ook een bestuursjaar heeft gedaan.

Over de Katadreuffeprijs
In 2012 werd professor Ivo Giesen uitgeroepen to docent van het jaar. Het prijzengeld dat hij daarmee won, heeft hij teruggegeven aan de student. Op zijn initiatief wordt ieder jaar de Katadreuffe-prijs uitgereikt (vernoemd naar de hoofdpersoon Jacob Willem Katadreuffe uit de roman Karakter van Ferdinand Bordewijk uit 1938) aan de meest opmerkelijke rechtenstudent van het afgelopen academische jaar. Wie is dat, de meest opmerkelijke rechtenstudent? Dat is iemand met karakter, bijvoorbeeld blijkend uit bijzondere studieprestaties, uit een waardevolle, duurzame bijdrage aan bijvoorbeeld Universiteit, Faculteit, Departement, maatschappij, stad, sport, of cultuur, maar dan wel steeds voor zover die bijdrage direct of indirect in verband staat met de studie aan het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht.
Het doel van deze prijs is niet alleen om één student in het bijzonder in het zonnetje te zetten, maar ook om studenten te inspireren om het beste uit zichzelf en uit de studietijd te halen. Wij hopen dat deze prijs nieuwe studenten inspireert om niet alleen hard te studeren, maar ook om iets terug te geven aan Universiteit en maatschappij. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500,-- alsmede een door professor Giesen gesigneerd exemplaar van Bordewijks roman Karakter.
Op de oproep tot het doen van voordrachten is  ook dit jaar weer ruimhartig gevolg gegeven. Er is een flink aantal voordrachten gedaan. Deze zijn uitvoerig besproken door een jury, die dit jaar bestond uit Petra Klein Gunnewiek (advocaat/partner Van Benthem & Keulen), Elbert de Jong (universitair hoofddocent privaatrecht), Rianka Rijnhout (universitair hoofddocent privaatrecht), Liselotte Nouse (student bachelor), Mikel Tolboom (student master privaatrecht) en Ferry de Jong (hoogleraar strafrecht) als voorzitter.