3 februari 2017

Multilingualism, Nationhood, and Cultural Identity. Northern Europe, 16th-19th Centuries

Voordat de modern natiestaat een stabiel gegeven was in Noord-Europa was het gebruik van meerdere talen in één geografisch gebied niet ongebruikelijk. Het boek Multilingualism, Nationhood, and Cultural Identity. Northern Europe, 16th-19th Centuries gaat in op de vraag hoe meertaligheid bijdroeg aan identiteitsvorming in de 16e tot de 19e eeuw.  

De eindredacteuren zijn Willem Frijhoff, Dr Marie-Christine Kok Escalle (Franse taal en cultuur), en Karène Sanchez-Summerer.

 

 

Dr. Marie-Christine Kok Escalle
Dr Marie-Christine Kok Escalle

Meer informatie is beschikbaar in het Engels