17 februari 2017

Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned

Het rapport Multilingual Education in the Light of Diversity: Lessons Learned beoordeelt internationaal onderzoek om te onthullen hoe nationale onderwijssystemen meertaligheid op scholen beter kunnen ondersteunen. Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman (Utrecht Institute of Linguistics OTS) is co-auteur van het rapport, dat werd geïniteerd door de Europese Commissie voor Cultuur en Onderwijs. Het rapport biedt waardevolle inzichten in meertalig onderwijs en geeft aanbevelingen voor beleidsmakers, schoolgemeenschappen en onderwijzers. 

Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman
Dr. Emmanuelle Le Pichon-Vorstman

Het rapport beschrijft de belangrijkste uitdagingen en kansen die betrokken zijn bij het bevorderen van meertaligheid in scholen. Het onderzoekt het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk, die inclusieve benaderingen lijken om meertaligheid en continuïteit in taalverwerving te bevorderen. Het rapport beschrijft de rol van verschillende belanghebbenden bij het bevorderen van meertaligheid, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Ook geeft het aanbevelingen die kunnen dienen als belangrijke (eerste) stappen richting het verbeteren van het huidige beleid en ervoor kunnen zorgen dat het taalkundig en cultureel gevoelig is.

Lees meer over het verslag in het Engels.