13 oktober 2016

Mr. Willem Janssen uitgenodigd voor landelijk overleg "Beter Aanbesteden"

Willem Janssen (PPRC) is uitgenodigd om deel te nemen aan het landelijk overleg van het traject “Beter Aanbesteden” van het ministerie van Economische Zaken. Voormalig Tweede-Kamer lid Matthijs Huizing is benoemd tot ‘Aanjager’ van dit traject. “Beter aanbesteden” is in september jl. gestart en is gebaseerd op een regionale werkwijze waarbij aanbestedende diensten en ondernemers met elkaar de dialoog aan zullen gaan. Nederland is daarvoor verdeeld in vijf regio’s met ieder een eigen regionale commissie. Het landelijke overleg met o.a. vertegenwoordigers van VNG, VNO-NCW, EZ, PIANOo en KPMG, is bedoeld om de samenhang te kunnen bezien en de regio’s van elkaar te laten leren.

Minister Kamp heeft opdracht gegeven voor de start van dit traject als reactie op de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012. Hieruit kwam naar voren dat de ervaren problemen rond aanbestedingen veelal zitten in de toepassing van de aanbestedingsregels in de praktijk. De kernpunten van het traject zijn derhalve (i) het verbeteren van de beeldvorming rondom aanbesteden; (ii) het verbeteren van kennis en kennisuitwisseling tussen ondernemers en aanbestedende diensten; en (iii) meer aandacht voor het beroep en vakmanschap van de inkoper.

Meer informatie is beschikbaar in de Kamerbrief over ‘Beter Aanbesteden’ (31 maart 2016) en de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012.