Moskeebestuuders: jaarrapport AIVD draagt bij aan polarisering

Het jaarrapport van de AIVD over 2018, dat twee weken geleden verschenen is, stuitte afgelopen vrijdag op kritiek van moskeebestuurders. Het rapport zou alleen maar bijdragen aan het wantrouwen tegenover moslims in de Nederlandse samenleving. 

Volgens de moskeebestuurders bestempelt het rapport al het islamitische en Arabische onderwijs als radicaal en antidemocratisch. Er wordt niet genoeg genuanceerd waardoor al het islamitische onderwijs verdacht wordt gemaakt. Zij zien dit als onterecht en vinden dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) hiermee polarisering in de hand werkt: "Wat moet een buurvrouw van een moskee denken over haar buren na het lezen van die berichten?"

De AIVD richt zich in het rapport vooral op salafisme. Dr. Joas Wagemakers, universitair hoofddocent Islam en Arabisch en lid van de Utrecht Young Academy, vindt inderdaad dat bepaalde salafistische denkbeelden niet goed passen in de Nederlandse samenleving. Het salafisme aan terrorisme gelijkstellen vindt hij echter niet terecht: "Salafisten kleden zich hetzelfde en ook hun overtuigingen komen in grote lijnen overeen, maar veel van hen distantiëren zich juist van geweld." Toch kunnen salafistische ideeën doorsijpelen in het islamitische en Arabische onderwijs. 

In een reactie laat de AIVD weten dat het rapport dient om alertheid in de samenleving te vergroten: "Onze waarschuwingen blijven op hoofdlijnen, omdat we kwaadwillenden niet wijzer willen maken dan nodig en de privacy niet onnodig willen schenden."

Meer informatie
De Volkskrant