Mixed Classroom dingt mee naar Hogeronderwijspremie 2021

Hoe studenten en professionals van en met elkaar leren

Fotograaf: Jikke de Gruijter

Hoe bereiden we ons voor op een toekomst waarin die door klimaatverandering en andere grote maatschappelijke transities wezenlijk anders zal zijn? In de Mixed Classroom van de Urban Futures Studio onderzoeken studenten en beleidsmedewerkers samen hoe we de toekomst verbeelden en hoe dat beter kan. Met deze vernieuwende onderwijsvorm waarin studenten en professionals van en met elkaar leren, dingt de Universiteit Utrecht mee naar de Nederlandse Hogeronderwijspremie 2021, uitgegeven door het ministerie van OCW.

De Mixed Classroom is een initiatief van de Urban Futures Studio (UFS) in samenwerking met de departementen Sociale Geografie en Planologie en Duurzame Ontwikkeling (Copernicus Instituut) van de Faculteit Geowetenschappen.

Deze onderwijsvorm is een belangrijke vernieuwing binnen de onderwijstak Onderwijs voor Professionals. Daarnaast is het de hoeksteen van nieuw Futuring-onderwijs van de UU: onderwijs gericht op de verbeelding van de toekomst. ‘Futuring’ is daarin het actieve proces van ‘toekomst maken’.

Twee werelden verbinden

Het idee van de Mixed Classroom is ontstaan vanuit de observatie dat de afstand tussen wetenschap en beleid vaak te groot is en er nieuwe vormen van uitwisseling nodig zijn. Daarbij is het belangrijk dat wetenschap niet alleen een controlerende rol speelt, maar ook bijdraagt aan het debat over mogelijke toekomsten. En wie kunnen dat nu beter dan studenten die de nieuwste theorieën meekrijgen?

Jesse Hoffman stond samen met collega’s Peter Pelzer en Maarten Hajer aan de wieg van de Mixed Classroom en vertelt: “Met deze vernieuwende onderwijsvorm verbinden we twee werelden: die van studenten uit het wetenschappelijk onderwijs & -onderzoek en die van professionals  uit het werkveld. In het klaslokaal dagen we de twee groepen uit om samen te onderzoeken hoe het gesprek over de toekomst rond ingewikkelde duurzaamheidsvraagstukken nu wordt gevoerd, en hoe dat beter kan."

"Het resultaat is heel mooi om te zien. Beide groepen versterken elkaar. De studenten functioneren als een spiegel en vragen de beleidsmedewerkers waarom ze bepaalde dingen doen. Dit dwingt tot reflectie en interactie. De professionals brengen praktijkervaringen mee. Dit leert studenten om niet alleen vanuit de theorie problemen te benaderen, maar te kijken naar het grotere geheel en op basis daarvan een oplossing te bedenken.”

Twee leerprocessen in één klaslokaal

Maar leren professionals en studenten niet op een andere manier? Jesse: “Ja, dat klopt. Maar de opzet van onze Mixed Classroom geeft beide doelgroepen ruimte voor onafhankelijke leerprocessen die elkaar raken en beïnvloeden. Dat doen we door de relatie tussen wetenschap en beleid expliciet voorop te stellen. Beleidsmakers reflecteren op hun eigen werk in relatie tot nieuwe kennis uit onderzoeken. De studenten denken na hoe ze met hun academische training kunnen bijdragen aan complexe maatschappelijke vraagstukken."

"Dit komt mooi tot uiting in het Practitioner’s Profile dat studenten moeten schrijven. Ze interviewen een beleidsmaker en schrijven daarna vanuit het perspectief van de beleidsmaker een profiel over zijn of haar werk; tegen welke uitdagingen lopen ze aan? En hoe staan ze in hun werk? Daarna schrijven ze op basis van hun eigen discipline een theorie-geïnformeerd advies. Voor een professional is deze frisse blik en aanbeveling heel waardevol, en studenten leren om hun theoretische kennis te verdiepen en in te zien op welke manier hun theorie van praktische nut is.”

Het UFS-onderwijsteam werkt voor de Mixed Classroom nauw samen met ministeries en gemeenten om zo actuele en urgente vraagstukken aan te snijden. Met als doel om via academisch onderwijs bij te dragen aan duurzaamheidsvraagstukken vanuit een transdisciplinaire leeropzet: interdisciplinair én met maatschappelijke partners.

De Mixed Classroom is een eerste product van de zoektocht naar ‘het nieuwe klaslokaal’ die nadrukkelijk een brug naar de buitenwereld slaat.

In maart 2021 wordt bekend of het Mixed Classroom-team de prijs wint. Het ministerie van OCW verdeelt drie geldbedragen:

  • de hoogste onderscheiding van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt 1,2 miljoen euro
  • de tweede plaats van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt 800.000
  • de derde plaats van de Nederlandse Hogeronderwijspremie bedraagt 500.000 euro

Erkennen en waarderen

Er bestaan vele prijzen voor onderzoeksprestaties van wetenschappers. Omdat hun onderwijs dezelfde waardering verdient, heeft het ministerie van OCW de Nederlandse Hogeronderwijspremie in het leven geroepen. Hiervoor stelt ze jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de drie Nederlandse Hogeronderwijspremies voor het hoger beroepsonderwijs en 2,5 miljoen euro voor de drie Nederlandse Hogeronderwijspremies voor het wetenschappelijk onderwijs.

Hogeronderwijsinstellingen kunnen één team voordragen dat een grote of bijzondere prestatie heeft geleverd voor de vernieuwing en/of verbetering van het hoger onderwijs.

Het Centre for Academic Teaching (CAT) heeft de voordracht gecoördineerd en biedt ondersteuning bij het aanvragen van subsidies voor het verbeteren en vernieuwen van het UU-onderwijs. Kijk voor een overzicht van alle beurzen en prijzen op de website van het CAT of stuur een e-mail naar cat@uu.nl.

Onderwijs voor Professionals op Universiteit Utrecht

Onderwijs voor Professionals richt zich op professionals met academische opleidingsvragen en staat direct in verbinding met het onderzoek en onderwijs op de Universiteit Utrecht. Door samen met het werkveld onderwijsaanbod te ontwikkelen, helpt de UU professionals om problemen te identificeren en te leren werken aan oplossingen met de kennis van nu.