Mirko Schäfer lid van nieuwe adviescommissie voor overheidsinstellingen

Op 17 maart 2023 ging de Adviescommissie Analytics officieel van start. Deze commissie, bestaande uit academici en ervaringsdeskundigen, geeft het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen gevraagd en ongevraagd advies over hoe om te gaan met risicomodellen en algoritmen.

Risicomodellen en algoritmen kunnen de efficiëntie en effectiviteit van werkprocessen vergroten en worden daarom steeds vaker ingezet door de Nederlandse overheid. Dit mag er echter nooit toe leiden dat goedwillende burgers en bedrijven worden tegengewerkt, zoals is gebeurd bij recente schandalen rondom het gebruik van algoritmen door overheidsdiensten. Het bekendste voorbeeld hiervan is de toeslagenaffaire, veroorzaakt door de controlemechanismen van de Belastingdienst. Om dit in de toekomst te voorkomen, is de Adviescommissie Analytics in het leven geroepen.

‘Nederland te naïef in het gebruik van data’

Mirko Schäfer

De commissie bestaat uit een groep van academici en ervaringsdeskundigen met expertise op het gebied van privacy, data, algoritmes en de digitale samenleving. Mirko Schäfer, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, is een van de leden van de commissie. Hij is medeoprichter van de Data School en staat aan het hoofd van het bèta-onderzoek binnen dit platform. Zelf doet hij onderzoek naar de impact van big data en artificial intelligence op burgerschap en democratie. Schäfer: “In Nederland zijn we soms nog te naïef in het gebruik van data. Samen moeten we de nodige checks en balances ontwikkelen om de waarden van onze open samenleving en de democratie te kunnen waarborgen in een digitale samenleving. Met mijn expertise wil ik bijdragen aan een effectieve toepassing en implementatie van verantwoorde datapraktijken en AI.’

De commissie staat onder leiding van voorzitter Emile Aarts, emeritus rector magnificus en hoogleraar Computer Science aan Tilburg University. De andere commissieleden zijn Sandjai Bhulai, Eppo Bruins, Paul van Geest, Jeroen van den Hoven, Friederike van der Jagt, Rob van Kan, Esther Keymolen, Patricia Prüfer en Arlette van Wissen.