Mirjam Bult benoemd tot lid van de Raad van Toezicht

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft dr. Mirjam Bult per 1 januari 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit Utrecht. Ze is een ervaren bestuurder en wetenschapper die de academische wereld goed kent. 

Mirjam Bult
Mirjam Bult

Mirjam Bult (1971) is werkzaam in de Afdeling advisering van de Raad van State als staatsraad. Vanuit verschillende rollen is zij goed bekend met de universitaire wereld. Ze was onder meer vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente, adviseur bij KPMG en federatiesecretaris van de 3TU. Mirjam Bult is bestuurskundige en promoveerde aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar publiek-private samenwerking. Joanne Kellermann, voorzitter van de Raad van Toezicht: “We zijn enorm blij dat we zo’n ervaren wetenschapper en bestuurder als Mirjam Bult in ons midden kunnen verwelkomen. Met haar kennis en ervaring is ze een waardevolle aanwinst in onze Raad van Toezicht”.

In de Raad van Toezicht ontstond begin van dit jaar een vacature doordat prof. dr. Frank van der Duijn Schouten werd benoemd tot rector magnificus van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Voor deze vacature heeft de universiteitsraad gebruik gemaakt van het recht om een voordracht te mogen doen aan de minister van OCW. Universiteitsraad en Raad van Toezicht zijn gezamenlijk opgetrokken bij de vervulling van de vacature.

De Raad van Toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit zoals vastgelegd in de Wet Hoger Onderwijs, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit college met raad ter zijde. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn mr. Joanne Kellermann (voorzitter), ir. Karin Laglas, dr. Jan van der Eijk en drs. Karin Bergstein.