Ministers Adema en Kuipers op werkbezoek in Utrecht in het kader van vogelgriep

Minister Adema (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) en minister Kuipers (Volksgezondheid Welzijn en Sport) hebben vandaag met enkele topambtenaren van hun ministeries een werkbezoek gebracht aan Utrecht om zich te laten informeren over de aanpak van vogelgriep in Nederland.  

De ministers kregen toelichting van medewerkers van de faculteit Diergeneeskunde, het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Thema’s die aan de orde kwamen waren de aanpak van vogelgriep bij wilde zoogdieren, de bestrijding van vogelgriep(uitbraken) bij pluimvee, het risico van influenza bij varkens, de zoönotische dreiging voor mensen, scenario’s van verspreiding, handelingsopties en samenwerking tussen humane en veterinaire partijen.

Ook brachten ze een bezoek aan de sectiezaal van het DWHC. Het DWHC is een samenwerkingsverband van de faculteit Diergeneeskunde, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat ziekten onder de in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt.

Vogelgriep is momenteel een zeer actueel onderwerp. Kort geleden maakte onder meer Nieuwsuur een reportage naar aanleiding van een adviesrapport dat aan de Tweede Kamer is verstuurd.

Adema: “Dit is niet iets dat over een paar jaar over is, dit vergt echt investering in kennis. Ik ben blij dat we daar vandaag met verschillende partijen samen over spreken.” Die mening deelt Kuipers: “Vele partijen werken dagelijks aan zoönotische onderwerpen zoals vogelgriep, binnen Europa lopen we als Nederland dan ook voorop in de preventie en monitoring van dit virus. Ik ben ervan overtuigd dat de One Health benadering, die gebaseerd is op het besef dat de gezondheid van mens, dier en omgeving met elkaar verbonden zijn, de manier is om naar oplossingen toe te werken. Dit virus gaat nu eenmaal over de grenzen van sectoren, disciplines en landen heen.” Daar voegt Adema instemmend aan toe: “One Health kan verbinding geven op onze beleidsterreinen.”