1 september 2015

Minister Bussemaker bezoekt Utrechtse Zwaartekrachtprogramma’s

Bezoek minister Bussemaker aan Zwaartekrachtprogramma's Universiteit Utrecht
Minister Jet Bussemaker met rechts dr. Rosa Bulo van Anorganische Chemie en Katalyse

Jonge Utrechtse wetenschappers vertelden gisteren persoonlijk aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over hun werk binnen de Zwaartekrachtprogramma’s. Voorafgaand aan haar lezing op de Opening van het Academisch Jaar bracht de politica daarvoor een bezoek aan het Utrecht Science Park. Rector magnificus Bert van der Zwaan vergezelde haar en UU-hoogleraren René Bernards, Jaap Sinnighe Damsté, Chantal Kemner en Bert Weckhuysen gaven een introductie over de vier Zwaartekrachtprogramma’s.

“De minister was heel geïnteresseerd in ons onderzoek en stelde veel open vragen”, vertelt promovenda Lisette Pompe van Scheikunde. Bussemaker vond het leuk vooral jonge onderzoekers gesproken te hebben, zei za na afloop van het bezoek. “Het doet mij goed om te horen dat er veel aandacht wordt besteed aan het opleiden van jonge onderzoekers en dat er expliciet oog is voor vrouwelijk talent.”

Daarnaast sprak Bussemaker haar waardering uit voor het feit dat de Utrechtse onderzoekers zo veel samenwerken, zowel binnen als buiten de universiteit. “Ik vind het belangrijk dat de focus niet alleen gelegd wordt op het ophalen van kennis, zoals dit jaar met de Nationale Wetenschapsagenda, maar ook op het delen ervan.”

Minister in actie en in gesprek met jonge onderzoekers

Tijdens het interactieve bezoek kwam de minister zelf in actie. Samen met onderzoekers van het Cancer Genomics Centre Netherlands isoleerde ze DNA, wat onderdeel is van het practicum voor middelbare scholieren in het outreachprogramma van het CGC. Met promovendi van het Netherlands Earth System Science Center (NESSC) bestudeerde Bussemaker een boorkern uit de Middellandse Zee van enkele miljoenen jaren oud en fossiele algen van liefst 40 miljoen jaar oud, die aanwijzingen geven over het klimaat in een ver verleden. Onderzoekers van het Consortium on Individual Developmend (CID) leidden de minister rond in het Kinder Kennis Centrum. Bij het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion (MCEC) kreeg de minister een rondleiding door de laboratoria in het David de Wiedgebouw.  

Zwaartekrachtprogramma’s

De Zwaartekrachtprogramma’s zijn samenwerkingsverbanden tussen toponderzoekers in Nederland, gericht op breed, multidisciplinair onderzoek. De Universiteit Utrecht is penvoerder van vier Zwaartekrachtprogramma’s: Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy ConversionNetherlands Earth System Science CentreCancer Genomics Centre Netherlands en Consortium on Individual Development.

Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion

In het MCEC bundelen chemici, natuurkundigen en ingenieurs hun krachten om de processen om brandstoffen en chemische bouwstenen te maken radicaal te veranderen. Het ultieme doel van het MCEC is om zeer efficiënte katalyseprocessen te ontwikkelen voor verschillende energie- en materiaalbronnen, zoals fossiele brandstoffen, biomassa en zonne-energie.

Netherlands Earth System Science Centre

Het NESSC, ondergebracht bij de UU-faculteiten Geowetenschappen en Bètawetenschappen, richt zich op de vraag: hoeveel warmer is ons klimaat over honderd jaar? En warmt de aarde geleidelijk op, of kunnen we plotselinge veranderingen verwachten? Het NESSC brengt paleoklimatologen, biogeowetenschappers en klimaatmodelleerders bij elkaar, en bundelt onderzoek naar het klimaat van het verleden, heden en toekomst, om klimaatprocessen beter te begrijpen en betrouwbare voorspellingen te doen over het klimaat van de toekomst.

Consortium on Individual Development

Het CID kijkt hoe omgeving en erfelijke aanleg elkaar beïnvloeden en  de ontwikkeling van een kind bepalen. Het is namelijk nog steeds relatief onduidelijk waarom het ene kind opgroeit tot modelburger, en de ander niet. De onderzoekers bestuderen zowel de hersenontwikkeling als de invloed van buitenaf, en onderzoeken wat voor rol opvoeding en aanleg spelen voor de ontwikkeling van gedrag.

Cancer Genomics Centre Netherlands

Het CGC onderzoekt de genetische veranderingen in tumoren, om meer specifieke behandelingen te kunnen geven aan een patiënt. Tumoren verschillen namelijk van patiënt tot patiënt, en de eigenschappen veranderen snel. Uiteindelijk willen de CGC-onderzoekers in klinisch onderzoek patiënten op basis van het genetische profiel van hun tumor optimale combinaties van medicijnen kunnen bieden.