Minder maaien = meer insecten

De Universiteit Utrecht werkt aan het versterken van de biodiversiteit in het Utrecht Science Park (USP). Sinds 2022 beheren we daarom de vierendertig hectare gras op de campus ecologisch. Dat betekent dat bermen en grasvelden minder vaak en gefaseerd worden gemaaid. Daar hebben vooral insecten baat bij: in ecologisch beheerd gras vinden insecten voedsel, beschutting en een voortplantingsplek. Door het aangepaste maaibeheer ziet het USP er anders uit dan voorheen. 

Ecologisch maaibeheer

Vanaf 2022 worden het bermoppervlak en de grasvelden op de campus nog maar tweemaal per jaar gefaseerd gemaaid. Gefaseerd maaien betekent dat bij iedere maaibeurt 15-30% van het gras overgeslagen wordt. Door gefaseerd te maaien blijft er schuilgelegenheid, voedsel en structuur in het gras voor insecten en andere dieren. De randen van het bermoppervlak en de grasvelden worden wel kort gehouden, zodat de weggebruiker overzicht kan houden in het verkeer.

Wat merk je ervan?

De aanblik van het USP is anders dan voorheen. Het gras wordt langer en er is meer variatie met bloeiende planten en insecten.

Biodiversiteitsherstelplan

Vanaf 2022 is het biodiversiteitsherstelplan in uitvoering. Het ecologische maaibeleid is onderdeel van dit plan. De komende jaren wordt er meer ruimte gemaakt voor biodiversiteit en worden er groene verbindingen gelegd met de omgeving. Met nieuw struweel, ecologisch beheerd grasland, natuurvriendelijke oevers en poeltjes wordt het leefgebied van een aantal gidssoorten uitgebreid. Ook gaat de aanleg van een ecologische verbinding tussen landgoed Oostbroek en Fort bij Rijnauwen van start.