Miljoenensubsidie voor digitale infrastructuur sociale en geesteswetenschappen

NWO kent vijftien nationale kennispartners, waaronder de Universiteit Utrecht, een subsidie toe van in totaal 15,2 miljoen euro. Met deze subsidie gaan onderzoekers samenwerken in het project Social Science and Humanities Open Cloud for the Netherlands (SSHOC-NL). Met SSHOC-NL kunnen onderzoekers binnen sociale wetenschappen en geesteswetenschappen veilig en ethisch verantwoord een grote hoeveelheid data aan elkaar koppelen en analyseren. Chantal Kemner, hoogleraar Biologische ontwikkelingspsychologie en een van de mede-aanvragers: “SSHOC is van groot belang om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van huidige maatschappelijke problemen.”

Puntjes bijeenbrengen

De sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen hebben vooralsnog elk hun eigen infrastructuur om data te delen: ODISSEI is de nationale infrastructuur voor sociale wetenschappen in Nederland, CLARIAH is een toonaangevende infrastructuur op het gebied van geesteswetenschappen. Met de komst van SSHOC-NL worden de twee afzonderlijke infrastructuren gebundeld. Kemner: “Door samen te gaan, kunnen we simpelweg een breder veld bedienen. Zo maken we nog meer data toegankelijk voor nog meer onderzoekers.”

Sociale ongelijkheden

De maatschappelijke problemen die dankzij de samenwerking beter zijn te onderzoeken lopen uiteen van de toegenomen polarisatie in de samenleving tot bepalende factoren en consequenties van klimaatverandering. Ook kan de nieuwe digitale infrastructuur sociale ongelijkheden inzichtelijker maken: sociale wetenschappen en geesteswetenschappen bevatten beide data van zowel historische als hedendaagse ongelijkheden. Door deze nu samen te voegen helpt het de onderzoekers van beide disciplines om te begrijpen hoe de sociale ongelijkheden door de jaren heen worden versterkt en weerspiegeld in de samenleving.

In het FAIR maken van data lopen we in Nederland voorop.

Utrecht goed vertegenwoordigd

De subsidieaanvraag, uitgezet door vijftien kennispartners, kent één hoofd- en tien medeaanvragers. Vier van deze tien medeaanvragers zijn werkzaam aan de Universiteit Utrecht: Antal van den Bosch, José van Dijck, Chantal Kemner en Daniel Oberski. Dat Utrecht zo goed vertegenwoordigd is in SSHOC is geen verrassing: er lopen inmiddels meerdere succesvolle Utrechtse projecten op het gebied van data-infrastructuur. Denk aan FIRMBACKBONE, SoDa en de HDS-groep. Kemner maakt duidelijk dat er ook binnen het Youth-onderzoek hard wordt gewerkt aan het opzetten van toegankelijke data-infrastructuur: “Neem zoiets als Yoda, een datamanagementsysteem dat ontwikkeld is voor Youth. Dat zijn we begonnen in Utrecht, maar is inmiddels landelijk ingevoerd. Daarmee lopen we in Nederland voorop in het FAIR maken van data.”

De Utrechtse onderzoekers die naast Van den Bosch, Van Dijck, Kemner en Oberski betrokken zijn bij de aanvraag van de subsidie zijn: Laura Boeschoten, Rense Corten, Jasmijn van GorpErik-Jan van Kesteren en Peter Lugtig.

Meer informatie over de subsidie (NWO Roadmap) is te vinden op de website van NWO