Microben halen methaan en ammonium uit zeebodem

ERC Synergy subsidie

Onderzoekers van de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht hebben een ERC Synergy subsidie van 7,6 miljoen euro gekregen om te onderzoeken hoe micro-organismen de schadelijke stoffen methaan en ammonium uit de zeebodem halen. Door het combineren van hun expertise verwachten ze een doorbraak in de bestaande kennis over microben.

Prof. dr. Caroline Slomp van de Universiteit Utrecht

Bij afbraak van organisch materiaal komen methaan en ammonium vrij. Methaan is een sterk broeikasgas en ammonium is giftig. In zeebodems verwijderen microben deze schadelijke stoffen, maar hoe dat precies werkt is niet bekend. Het is daarom nog lastig om te voorspellen hoe zeebodems reageren op veranderingen die door de mens zijn veroorzaakt, zoals klimaatopwarming en eutrofiëring. Het ERC Synergy onderzoeksteam wil achterhalen hoe micro-organismen methaan en ammonium in de zeebodem afbreken en wat de impact daarvan is op ons milieu.

Prof. dr. Mike Jetten van de Radboud Universiteit

Prof. dr. Caroline Slomp, geochemicus aan de Universiteit Utrecht en prof. dr. Mike Jetten, microbioloog aan de Radboud Universiteit combineren in dit onderzoek hun expertise. Met deze ERC-subsidie kunnen ze op zoek gaan naar de chemische reacties en microben die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van methaan en ammonium. Door het combineren van veldwerk, experimenten in het lab en de allernieuwste biogeochemische computermodellen verwachten ze een doorbraak in de kennis over hoe micro-organismen de biogeochemie van de aarde beïnvloeden.

Interdisciplinaire samenwerking

De ERC Synergy subsidies zijn de grootste en competitiefste subsidies van de European Research Council (ERC). Ze worden toegekend aan ambitieus onderzoek waarin wetenschappers interdisciplinair samenwerken. Het is de tweede keer dat een onderzoeker van de Universiteit Utrecht een ERC Synergy subsidie heeft gekregen. Dit jaar werden er slechts 37 subsidies toegekend.