Michelle van Vliet benoemd tot hoogleraar Waterkwaliteit en Duurzame Watersystemen

Dr. Michelle van Vliet

Michelle van Vliet wordt per 15 juli 2024 benoemd tot hoogleraar Waterkwaliteit en Duurzame Watersystemen bij departement Fysische Geografie van de faculteit Geowetenschappen. “Een belangrijke uitdaging waar we voor staan het waarborgen van voldoende water van geschikte kwaliteit voor mens en natuur in onze veranderende wereld.”

Voldoende beschikbaarheid van water van goede kwaliteit is van vitaal belang voor mens en natuur. Een groeiende wereldbevolking vergroot de vraag naar schoon water. Dit is nodig voor verschillende sectoren zoals huishoudens (drinkwater), landbouw en industrieel gebruik. Bovendien zijn ecosystemen ook sterk afhankelijk van voldoende water van goede kwaliteit.

Klimaatverandering

Naast deze socioeconomische ontwikkelingen hebben ook klimaatverandering en de toename van extreme weersomstandigheden zoals droogte en hittegolven een directe invloed op zowel waterbeschikbaarheid als -kwaliteit. Deze ontwikkelingen kunnen de kloof vergroten tussen vraag en aanbod van schoon water voor menselijk gebruik en de natuur.

We moeten tot duurzame wateroplossingen komen om de voornaamste dreigingen van te veel, te weinig of te vervuild water te voorkomen.

Onderscheidingen

Van Vliet ontwikkelde nieuwe concepten van waterschaarste waarin waterkwaliteit en watertechnologieën worden opgenomen. Ze initieerde en leidde sessies op toonaangevende internationale conferenties, was lid van (inter)nationale commissies, droeg bij aan het IPCC rapport en werd als vooraanstaand expert uitgenodigd door de Europese Commissie en de Wereldbank. Ze is ook lid van de Utrecht Young Academy, een brug tussen jonge en getalenteerde onderzoekers. Van Vliet ontving verschillende persoonsgebonden subsidies (o.a. NWO VENI, VIDI, ERC Starting Grant) en werkt nauw samen met andere vooraanstaande wetenschappers op het gebied van waterkwaliteit en water-food-energy-ecosystem nexus assessment.

Onderwijs

Reflecterend op haar visie op onderwijs stelt Van Vliet: “Een interdisciplinaire visie is essentieel om onze studenten te voorzien van de juiste expertise en vaardigheden om de huidige maatschappelijke problemen op te lossen. Wetenschappers, adviseurs en beleidsmakers met kennis van watersystemen en waterkwaliteit zijn dringend nodig om de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan succesvol aan te pakken.”

Samen met collega's zal ze twee nieuwe watercursussen ontwikkelen en doceren, met het doel om bachelor en masterstudenten te voorzien van adequate kennis en vaardigheden om duurzame oplossingen voor waterbeheer te ontwikkelen. Ze is trots op haar promovendi, postdocs en bachelor- en masterstudenten die ze in de loop der jaren heeft begeleid.

Mensenrecht

“Ik ben erg blij met mijn benoeming tot hoogleraar op dit belangrijke thema. Toegang tot voldoende schoon water is een mensenrecht, essentieel voor de natuur en overal op aarde hard nodig. Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gekregen om mijn eigen onderzoekslijn te ontwikkelen over deze jaren en kijk ernaar uit om deze te versterken in mijn nieuwe positie als hoogleraar.”

Decaan Wilco Hazeleger over de benoeming

“Waterkwaliteit is van groot belang voor huidige en toekomstige generaties. Michelle van Vliet heeft vernieuwende concepten ontwikkeld om de kwaliteit van water te bewaken. Met modellen maakt zij scenario’s voor de toekomst. Met haar vernieuwende concepten en modellen op het gebied van waterkwaliteit past ze perfect bij de missie van de faculteit. Ze draagt daarmee bij aan een duurzame toekomst voor iedereen.”