Met vrienden samenwerken werkt ontspannend voor apen

Publicatie in Royal Society Open Science

Apen (foto: Animal-Ecology / UU)
(foto: Animal Ecology / UU)

Als java-apen samenwerken met een vriend neemt hun stresslevel af. Dat vriendschap een positieve uitwerking heeft op coöperatief gedrag was al bekend. Een nieuwe studie van onderzoekers uit Utrecht en Wenen laat echter zien dat samenwerking tussen apen ook een verlaagde cortisolspiegel tot gevolg heeft. De resultaten worden vandaag gepubliceerd in Royal Society Open Science

Het team, onder leiding van de Utrechtse bioloog Jorg Massen, onderzocht het verband tussen samenwerking, sociale relaties en stress bij java-apen. De onderzoekers concluderen dat de cortisolspiegel, een indicator van stress, afneemt wanneer de apen samenwerken met een bevriend groepslid.

Cortisolspiegel

Apen (foto: Animal-Ecology / UU)
(foto: Animal Ecology / UU)

Veertien java-apen, wonend in één grote apengroep in het Biomedical Primate Research Centre in Nederland, werden getraind door hoofdauteur Martina Stocker om samen te werken met andere groepsleden om pinda’s te krijgen. Voor- en nadat de apen samenwerkten, kauwden ze vrijwillig op een speekselstaafje en leverden op die manier speekselmonsters aan. De speekselmonsters werden gebruikt voor de analyse van cortisol, een hormoon dat gerelateerd is aan stress.

Uit de studie bleek dat de cortisolspiegel van apen daalde nadat ze met vrienden hadden samengewerkt. Dit was echter niet het geval wanneer de vriend slechts aanwezig was zonder samen te werken, en ook niet als een aap de taak uit moest voeren met een niet-bevriende aap. Deze bevindingen benadrukken het belang van hechte sociale banden en interacties. 

(photo: Biomedical Primate Research centre)
(foto: Biomedical Primate Research Centre)

Ontspannend effect

Hoofdauteur Martina Stocker licht toe: “Dit ontspannende effect van coöperatieve interacties met hecht verbonden individuen zou de onderliggende oorzaak kunnen zijn van het instandhouden van samenwerking. Dat zien we in deze studie bij makaken, maar het is mogelijk ook van toepassing bij andere soorten, zoals mensen.”

Publicatie

Cooperation with closely bonded individuals reduces cortisol levels in long-tailed macaques
M. Stocker, M.-C. Loretto, E.H.M. Sterck*, T. Bugnyar, J.J.M. Massen*
Royal Society Open Science 7, 2020: 191056.

* onderzoekers verbonden aan de Universiteit Utrecht