20 november 2017

Nabeschouwing #MeToo pop-up college

‘Met MeToo-beweging eindelijk een instrument van machtsmisbruik erkend’

#MeToo popup college
Pop-up college: #MeToo: hoe nu verder? Foto door: Ivar Pel.

Utrechtse wetenschappers uit verschillende disciplines gingen afgelopen vrijdag het debat aan over het verleden, heden en de toekomst van de #MeToo beweging. Op vrijdag 17 november organiseerde de Universiteit Utrecht in samenwerking met TivoliVredenburg een pop-up college rondom de beweging #MeToo. Een terugblik op een verdiepend debat met ruim negentig belangstellenden. 

Eindelijk als structureel probleem erkend

Voor Rosemarie Buikema, hoogleraar Gender studies en een van de sprekers, heeft de #MeToo beweging er boven alles voor gezorgd dat seksuele intimidatie wordt gezien als een structureel probleem. . “Een leidinggevende die al te gemakkelijk aan je zit en die jou een zuurpruim noemt als je dat niet op prijs stelt, het lijkt een incident. #MeToo maakt echter zichtbaar dat we hier te maken hebben met een structureel probleem: grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Seksuele intimidatie is slechts één van de instrumenten waarmee macht kan worden misbruikt.”

Om #MeToo aanklachten juridisch te behandelen, is er een kapstok nodig waaraan de aanklacht kan worden opgehangen

Nieuwe taak voor de rechtspraak

Alexandra Timmer, universitair docent Rechtsgeleerdheid, voegde hieraan toe dat #MeToo de vraag oproept hoe het recht seksisme kan aanpakken. ‘Seksisme’ is geen begrip dat in de wet staat. Wel is er een verbod op geweld en (seksuele) intimidatie, maar seksisme is breder dan dat. Veel #MeToo klachten gaan inderdaad over geweld en intimidatie, maar sommige gaan bijvoorbeeld over  seksistische opmerkingen op straat. Daar is tot nu toe weinig aan te doen. Timmer ziet weinig in een juridisch verbod op seksisme, maar denkt wel dat het recht kan bijdragen aan cultuurverandering.
 

dr. Eva Midden tijdens het pop-up college. Foto door: Ivar Pel

Oude koeien?

Eva Midden, universitair docent Gender studies, gaf aan dat het ook van belang is om rekening te houden met eerdere bewegingen en de vraag te stellen: wat hebben we hiervan geleerd? Voor Midden gaat #MeToo namelijk ook over een strijd tussen twee opinies: zij die vinden dat #MeToo positieve verandering teweegbrengt en zij die vinden dat #MeToo te veel oude koeien uit de sloot haalt. “In eerdere vrouwenbewegingen, bijvoorbeeld de Sekswars in de jaren ‘80, zagen we een ook een splitsing van de vrouwenbeweging. Om #MeToo beter te kunnen begrijpen, moeten we een stap terugnemen en uitzoeken wat welke lessen we van deze eerdere splitsing hebben meegekregen.

De hoofdvraag die alle onderzoekers voorgelegd kregen, is ook de vraag die speelt in de media en in de maatschappij, namelijk: hoe nu verder? De antwoorden van de onderzoekers liepen uiteen: van leren duidelijk “ja” te zeggen, tot oefenen hoe “nee” te zeggen, tot het herschrijven van seksuele voorlichting voor basisscholen. Nancy Jouwe (Universiteit van Humanistiek) en Denise de Ridder (Sociale wetenschappen) waren ook aanwezig bij het debat.

RTV Utrecht interviewde Rosemarie Buikema over #MeToo en het pop-up college. Bekijk de volledige video hier.