Met de auto naar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Dat kan duurzamer! Studenten onderzochten de alternatieven.

Masterstudenten van de Universiteit Wageningen hebben eind 2023 de kansen in kaart gebracht voor de transitie naar duurzame mobiliteit in recreatiegebied Kwintelooijen. Het doel van het verkennend onderzoek was om de bezoeker en huidige barrières in beeld te brengen, inzichten te genereren rondom gedrag en mobiliteit, en kansen voor treinstations als groene entree naar het gebied te identificeren.

Presentaties door studenten in het gemeentehuis van de Gemeente Rhenen, foto: Sterre Sparreboom, Stichting NPUH

Met haar natuur, fiets- en wandelpaden en een grote verscheidenheid aan cultuurhistorisch erfgoed is het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug een waardevol recreatiegebied voor de provincie Utrecht en omstreken. De uitstekende bereikbaarheid van het park heeft echter ook een keerzijde: de auto is nog altijd het dominante vervoersmiddel in het gebied wat leidt tot een druk op natuur, hogere kosten voor beheer en overlast voor lokale bewoners én bezoekers. Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug werkt daarom aan een kennisbasis om duurzame recreatie- en mobiliteitspraktijken te bevorderen.

In dit streven wordt óók buiten de grenzen van de Universiteit Utrecht gekeken. Eind 2023 faciliteerde de Hub een verkennend onderzoek van masterstudenten van de Universiteit Wageningen in dagrecreatiegebied Kwintelooijen met als doel om de bezoeker en huidige barrières verder in beeld te brengen, inzichten te genereren rondom gedrag en mobiliteit, en kansen voor treinstations als groene entree naar het nationaal park te identificeren.

De inzichten van de studenten werden gedeeld met stakeholders uit het gebied in het gemeentehuis van Rhenen en verwerkt in adviesrapporten. Dit omvat enerzijds het stimuleren van openbaar vervoer door o.a. sterkere (online) informatievoorziening, verbetering van de fiets- en wandelinfrastructuur en de treinstations door vergroening en bewegwijzering positioneren als groene toegang tot het park. Anderzijds is het advies om autogebruik te ontmoedigen door betaald parkeren en (online) campagnes.  De uitgebreide adviesrapporten zijn te vinden op de kennisbank van Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

MONA project

De inzichten van de studenten dragen bij aan het grotere Europese samenwerkingsverband MONA van het Europese subsidieprogramma Interreg (North-West Europe). MONA staat voor ‘MOdal shift, routing and nudging solutions in NAture areas for sustainable tourism’. Het doel van het project is het realiseren van duurzame en natuurgerichte mobiliteit en recreatie in natuurgebieden in Noordwest-Europa in de aankomende 4.5 jaar.