Mérove Gijsberts (SCP) benoemd tot hoogleraar Dynamics of Immigrant Integration

Mérove Gijsberts

Mérove Gijsberts is benoemd tot hoogleraar ‘Dynamics of Immigrant Integration’ aan de Universiteit Utrecht (UU). Naast haar werkzaamheden als senior wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) maakt Mérove Gijsberts per 1 februari deel uit (0,2 fte) van het European Research Center on Migration and Ethnic Relations (Ercomer) van de afdeling Algemene Sociale Wetenschappen: Culturele Diversiteit & Jeugd.

Mérove Gijsberts doet onderzoek naar migratie- en integratieprocessen van nieuwe en langer verblijvende migrantengroepen. De laatste tijd richt zij zich bij het SCP op het onderzoeken van de integratie van Polen, Bulgaren en Roemenen in Nederland. Op radio 1 sprak ze over de bevindingen van haar rapport ‘Langer in Nederland’. Daaruit bleek dat ervaringen met discriminatie na langer verblijf in Nederland zijn toegenomen onder migranten uit Polen en Bulgarije.
Als hoogleraar Dynamics of Immigrant Integration zet Mérove Gijsberts de ingeslagen weg voort met speciale aandacht voor de eerste fase na migratie. Zeker nu in een periode waarin Europa grote migratiestromen te verwerken krijgt, is het van belang te onderzoeken hoe migranten hun weg vinden in de nieuwe samenleving.

Samenwerking UU en SCP

Met de leerstoel voor Mérove Gijsberts wordt de structurele verbinding tussen de UU en het SCP geïntensiveerd. Als hoogleraar zal zij de verbinding leggen tussen migratiestudies en de relevantie van het onderzoek voor migratie- en integratiebeleid. Een positieve ontwikkeling, aldus de decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen Werner Raub: “Merove is een uitstekende onderzoeker met veel ervaring ook buiten onze faculteit, dat zorgt voor frisse wind, altijd goed. En zij doet onderzoek op thema’s van groot maatschappelijk belang. De versterking van onze samenwerking met het SCP is mooi meegenomen.”

Curriculum

Mérove Gijsberts (1970) behaalde in 1994 haar Master Politicologie aan de Radboud Universiteit en promoveerde in 1999 bij de afdeling Sociologie/Interuniversity Center for Social Science Theory and methodology (ICS) aan de UU. Na een aantal jaren als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit te hebben gewerkt, werkt zij sinds 2002 bij het SCP. De afgelopen jaren onderzocht ze onder andere wederzijdse beeldvorming, schoolprestaties van migrantenleerlingen, effecten van etnische segregatie en integratieprocessen onder diverse migrantengroepen waaronder recente migranten uit Midden- en Oost-Europa.

Meer informatie

Persvoorlichting faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 030-253 4027, r.a.b.vanveen@uu.nl
Persvoorlichting Sociaal en Cultureel Planbureau: pers@scp.nl of 070 340 7417