Merel Jonker benoemd als nieuwe onderwijsdirecteur Bachelor Rechtsgeleerdheid

Merel Jonker is per 1 september 2024 onderwijsdirecteur Bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Zij  neemt het stokje over van Bald de Vries. Als prioriteiten ziet ze het gebruik van AI, het welzijn van studenten en het verder ontwikkelen van de leerlijnen.

Ik heb heel veel zin in deze nieuwe rol. Bald de Vries heeft de rol van onderwijsdirecteur met verve vervuld de afgelopen jaren, dus ik verkeer in de prettige positie dat ik op een plek kom waar al heel veel zaken goed lopen, zegt Merel Jonker. Dat blijkt ook uit de recente onderwijsvisitatie van Rechtsgeleerdheid.

Ze gaat aan de slag met een paar maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het onderwijs. Het gebruik van AI is daar een van. Ik vind dat wij aan de faculteit de opkomst van AI doortastend oppakken, maar het blijft een ontwikkeling die onze volle aandacht heeft. Ik wil niet alleen kijken naar de gevaren, maar ook de potentie zien van bepaalde tools, zowel voor studenten als docenten. Ik denk dat we mee moeten gaan met deze technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, met een kritische maar open houding.

Oog voor het welzijn van individuele student

Studentenwelzijn is een ander speerpunt van Merel Jonker als nieuwe onderwijsdirecteur. Het is en blijft een grote uitdaging om je als student te kunnen concentreren in een wereld vol afleiding en om te kunnen gaan met druk tijdens de studie. Hoe gaan we hier als opleiding mee om? Hoe houden we studenten in het oog en hoe bereiden we ze zo goed mogelijk voor op het leven na de studie? Het is daarbij belangrijk om ‘gezien’ te worden tijdens het onderwijs aan de universiteit. Rechtsgeleerdheid is, zeker in de bachelorfase, een studie met zulke grote aantallen studenten, dat ik ervoor wil waken om aandacht en ruimte te schenken aan het individu.

Een andere uitdaging voor Jonker en haar collega’s is het verder ontwikkelen van de leerlijnen bij Rechtsgeleerdheid. Wij willen afgestudeerde juristen die na hun studie de inhoudelijke kennis en vaardigheden bezitten om het recht te interpreteren en te ontwikkelen. De basis voor die kennis en vaardigheden moet in de drie jaar van het bacheloronderwijs gelegd worden.

Als docent en onderzoeker is Merel Jonker gespecialiseerd in het familierecht en verbonden aan UCERF, het Utrecht Centre for European Research into Family Law van de Universiteit Utrecht.