Meld je nu aan voor de Modulaire Leergang Didactiek voor Onderwijs voor Professionals

Hoe ontwerp je onderwijs voor professionals? Welke werkvormen werken het beste? En hoe begeleid je professionals in hun leerproces? De antwoorden op deze vragen komen aan bod tijdens de nieuwe leergang speciaal voor docenten die willen starten met onderwijs voor professionals.

Voor wie?

De inschrijving staat open voor UU-collega’s en docenten van de universiteiten binnen de alliantie. Zo kan je over instellingen heen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

Opbouw van de leergang

De leergang biedt deelnemers inzicht in onderzoek op het terrein van didactiek, specifiek voor OVP. Om tegemoet te komen aan verschillende behoeftes, is gekozen voor een modulaire opzet, waarbinnen bovendien de mogelijkheid is voor het werken aan persoonlijke leerdoelen/eigen casuïstiek. Elke deelnemer doet tenminste mee aan: intakegesprek, basismodule (module 1), één vervolgmodule (module 2 of 3), slotmodule (wrap-up meeting). De vervolgmodule wordt geflankeerd door het werken aan eigen materiaal/werkwijze voor OVP, individuele coaching en collegiale uitwisseling. Deelnemers kunnen ook voor beide vervolgmodules kiezen na de basismodule.

Doelen

Na deze leergang kunnen deelnemers:

  • Formuleren wat kenmerkend is voor kwaliteit van OVP;

Deelnemers die een route via vervolgmodule Design hebben gekozen kunnen:

  • Bewuste keuzes maken voor cursusvormgeving, werkvormen en toetsvormen die aansluiten bij professionals.

Deelnemers die een route via vervolgmodule Supervision hebben gekozen kunnen:

  • Bewuste keuzes maken voor begeleiding van professionals in het door hen aangeboden Onderwijs.

Achtergrond

Ondersteuning bij ontwikkeling van Onderwijs voor Professionals

De Universiteit Utrecht wil naast het reguliere onderwijs een gevarieerd onderwijsaanbod voor professionals realiseren. Om docenten te ondersteunen bij de (door)ontwikkeling daarvan, is in het programma Onderwijs voor Professionals (OVP) de doelstelling opgenomen om docentprofessionalisering voor OVP te realiseren. Op basis van een uitvraag onder (aankomend) OVP-docenten en onder betrokkenen bij OVP in de EWUU (alliantie TU Eindhoven, Wageningen University & Research, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht) is de behoefte aan verdere professionalisering van docenten in didactiek voor OVP geïnventariseerd. Hieruit bleek dat zowel OVP-docenten als -coördinatoren behoefte hebben aan professionalisering in didactiek voor OVP, waarbij het voor de een meer om begeleiding en voor de ander meer om ontwerp van OVP gaat.

Data en aanmelden

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 juni 2021 via cat@uu.nl. De module start in augustus 2021.

Meer informatie