8 november 2018

Mehdi Dastani benoemd tot hoogleraar Intelligente Systemen

Mehdi Dastani

Per 1 november is Mehdi Dastani benoemd tot hoogleraar Intelligente Systemen aan het departement Informatica en Informatiekunde. Zijn onderzoek richt zich op formele en computationele technieken in de kunstmatige intelligentie. Met zijn benoeming wordt Dastani ook programmaleider van het masterprogramma Artificial Intelligence. Hij zal daarnaast ook een rol spelen in de coördinatie van het bachelorprogramma Kunstmatige Intelligentie.

Dastani studeerde informatica en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1998 ook zijn doctorstitel behaalde. Zijn huidige onderzoek richt zich op de theorie en toepassing van autonome systemen en multi-agent systemen, een belangrijk onderwerp binnen de kunstmatige intelligentie waar thema’s zoals autonomie, sociale intelligentie, en verantwoordelijheid van computersystemen een centrale rol spelen. Dastani haalde recent en in het verleden ruime financiering voor zijn onderzoek binnen, zowel voor het ontwikkelen van theorie als het verder werken aan toepassingen.