Meertaligheid: een aanwinst in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven

LUCIDE Toolkits en City Reports

© iStockphoto.com/CEFutcher
© iStockphoto.com/CEFutcher

Meertaligheid wordt vaak gezien als een last of een probleem. Het tegendeel is waar, stellen dr. Jacomine Nortier, dr. Ivana Brasileiro en Judith Ridder in een reeks publicaties voor het Europese onderzoeksproject LUCIDE (Languages in Urban Communities - Integration and Diversity for Europe). Ze onderzochten welke rol meertaligheid speelt in Utrecht en inventariseerden 'good practices' in verschillende sectoren, waarbij meertaligheid juist wordt ingezet als pluspunt.

In het Europese project LUCIDE onderzocht een internationaal consort van taalkundigen de rol van meertaligheid in dertien Europese steden en vijf steden buiten Europa. Bovendien hebben de onderzoekers een groot aantal 'good practices' beschreven: voorbeelden uit verschillende sectoren die laten zien dat meertaligheid geen last hoeft te zijn, maar juist een bron van creativiteit is. In veel stedelijke contexten kan de aanwezigheid van meerdere talen grote voordelen bieden, luidt de boodschap.

Dr. Jacomine Nortier. Foto: Ed van Rijswijk
Dr. Jacomine Nortier

Meertaligheid in Utrecht

De verslagen van de onderzoeken en interviews zijn bijeengebracht in zogenaamde City Reports. Nortier, Brasileiro en Ridder zijn de auteurs van het City Report over Utrecht. Op basis van de City Reports zijn een zestal 'toolkits' ontwikkeld met 'tips and tricks' en positieve voorbeelden van meertaligheid in verschillende sectoren zijn samengebracht. Zo is er een toolkit voor de zorgsector en voor het onderwijs. De toolkits zijn ook beschikbaar in het Nederlands.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Jacomine Nortier.

Meer informatie
Website van LUCIDE