Meerjarig onderzoek naar de gevolgen van maatschappelijke trends voor werk

Persoon aan het werk met laptop en telefoon

Hoe snel vinden werknemers na baanverlies door automatisering een nieuwe baan? Hoe vaak doen mensen met flexibele arbeidscontracten een beroep op de sociale zekerheid? Wat gebeurt er met de werkgelegenheid als je het minimumloon verhoogt? Deze en vele andere vragen rond de toekomst van werk gaan professoren Anna Salomons en Maarten Goos van de Universiteit Utrecht onderzoeken, met financiële steun van Instituut Gak. 

Anna Salomons, hoogleraar Werk en Ongelijkheid en Maarten Goos, hoogleraar Economie en Instituties, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht, gaan de komende vijf jaar extra onderzoek doen naar de sociale en economische gevolgen van digitalisering en globalisering voor de arbeidsmarkt. Vanaf 1 oktober aanstaande zijn Salomons en Goos aangesteld als nieuwe leerstoelhouders van Instituut Gak en zullen zij aan vier nieuwe onderzoeksprojecten werken. Ze bestuderen de gevolgen van de automatisering van werk, het ontstaan van nieuwe banen, de oorzaken en gevolgen van flexibilisering en de arbeidsmarkteffecten van minimumlonen. 

Deze nieuwe projecten sluiten ook bij aan de missie van de Utrecht University School of Economics: bijdragen aan een economie waarin mensen floreren. Maatschappelijk relevant onderzoek doen, vanuit een real world perspective. Professor Salomons legt uit hoe de nieuwe projecten passen in de onderzoeksagenda van hun respectievelijke leerstoelen. Salomons (Employment & Inequality): "Ongelijkheid op de arbeidsmarkt is een centraal thema in deze onderzoeksprojecten. Samen met het onderzoeksteam bestuderen we hoe de resultaten van werknemers worden beïnvloed door krachten zoals technologische vooruitgang en outsourcing, en hoe deze effecten variëren tussen verschillende soorten banen en sectoren in de economie. "

Ongelijkheid op de arbeidsmarkt is een centraal thema in deze onderzoeksprojecten

De nieuwe onderzoeken richten zich op de instituties in onze samenleving. Maarten Goos (Economie & Instituties): "In het onderzoek wordt ook gekeken naar de impact van de besluitvorming en institutionele regelingen van bedrijven bij het bepalen van de arbeidsmarktresultaten van werknemers, onder meer door uitbestede arbeid, wettelijk minimumloon en het gebruik van sociale zekerheid door werknemers."

Het onderzoek houdt ook rekening met de effecten van de besluitvorming in bedrijven.

Salomons en Goos zijn al langere tijd betrokken bij interdisciplinair onderzoek naar de toekomst van werk via onder meer de  Future of Work hub aan de Universiteit Utrecht. Ze werken ook geregeld actief samen met onderzoekers van Boston University en het Massachusetts Institute of Technology.

Daarnaast hebben zij goede banden met beleidsmakers in binnen- en buitenland zoals het Centraal Planbureau (CPB), de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, de International Labour Organization, onderdeel van de Verenigde Naties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Salomons en Goos mengen zich ook regelmatig in het publieke debat over de toekomst van werk, via bijvoorbeeld interviews in de media. 

In de komende vijf jaar gaan Salomons en Goos aan de slag met vier onderzoeksprojecten over dit thema. Ze worden bijgestaan door twee postdoc onderzoekers en twee promovendi, ook ondersteund door Instituut Gak  Samen richten ze zich als onderzoeksgroep op het leggen van verbanden tussen trends in de maatschappij en uitdagingen op de arbeidsmarkt. 

Meer informatie
Website Instituut Gak