Meer zicht op verhoudingen schoolexamens en centrale examens

Door het schrappen van de eindexamens, staan scholen in het voortgezet onderwijs voor belangrijke keuzes, en leven er nog veel vragen. Geeft de huidige stand van zaken, na het (voorlaatste) schoolexamen nu echt een goed beeld over wie kan slagen, en wie niet?

Claudy Oomen (Onderwijsadvies & Training) schreef een stappenplan dat kan helpen om dit te analyseren, en om onderbouwde beslissingen te nemen.