Meer regen, minder droogte - regenvaleffecten van gerichte bebossing kunnen klimaatverandering tegengaan

Door prioriteit te geven aan een gerichte toename van regenval, kunnen bebossingsprogramma's niet alleen de wereldwijde klimaatverandering zelf matigen, maar ook negatieve effecten ervan, zoals droogte. Dat is de conclusie van een nieuwe studie onder leiding van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht.

Mediterraan bos op Kreta, Griekenland. Foto: Makalu/Pixabay.

Gericht herstel van ecosystemen is mogelijk een effectieve maatregel tegen droogtes als gevolg van klimaatverandering, door bomen te planten die regionaal regenval genereren, stellen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, het Potsdam Institute for Climate Impact Research en het Stockholm Resilience Centre in een artikel in Global Change Biology.

De onderzoekers beschrijven hoe bebossing regenval kan bevorderen door de verdamping te verhogen, waardoor de vochtigheid in de atmosfeer toeneemt. "Modellen leveren bewijs dat gerichte regenvalverbetering door middel van bebossing in sommige gevallen gunstig kan zijn," zegt hoofdauteur Arie Staal, universitair docent aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

Potenti├źle toepassing in uitdrogende gebieden

Focusgebieden voor bebossing met gerichte neerslagverbetering zouden het zuidelijke Amazonegebied, Mexico, Oost-China en Mediterraan Europa kunnen zijn - omdat deze regio's naar verwachting droger zullen worden door de wereldwijde klimaatverandering.

Ongeacht de positieve hydrologische effecten, mag een massale toename van bos niet ten koste gaan van inheemse, goed functionerende ecosystemen zoals natuurlijke graslanden en mag het ook de lokale watervoorraden niet in gevaar brengen, benadrukken de auteurs van het onderzoek. "Lokaal kunnen bomen water uitputten, dus het is belangrijk om de hydrologische effecten van bebossing van geval tot geval te beoordelen. Maar als het verstandig wordt toegepast, kan bebossing worden gebruikt om door klimaatverandering veroorzaakte uitdroging te verminderen boven benedenwinds gelegen gebieden die water nodig hebben," zegt Staal.

Publicatie

Arie Staal, Jolanda J.E. Theeuwen, Lan Wang-Erlandsson, Nico Wunderling & Stefan C. Dekker (2024): Targeted rainfall enhancement as an objective of forestation. Global Change Biology 30, e17096.