Meer open access artikelen in 2019

Onderzoek van de Universiteitsbibliotheek Utrecht laat zien dat het percentage tijdschriftartikelen van Utrechtse onderzoekers dat open access beschikbaar is in 2019 is gestegen naar 63,2%

Sinds 2015 onderzoekt de universiteitsbibliotheek jaarlijks in maart de open access beschikbaarheid van tijdschriftartikelen die zijn gepubliceerd in het voorgaande jaar. Per artikel, geregistreerd in registratiesysteem Pure, wordt vastgesteld of dit open access beschikbaar is in een open accesstijdschrift, een hybride tijdschrift of een repository. Het percentage open access beschikbare artikelen neemt jaarlijks gestaag toe. Van de in 2019 gepubliceerde artikelen was in maart 2020 63,2% open access beschikbaar.

increase in number of open access journal articles

Open accessdiensten van de Universiteit Utrecht

Bij het open access beschikbaar maken van hun artikelen gebruiken onderzoekers verschillende opties die de Universiteit Utrecht hen biedt. 

Open Access in 2020

De universiteit blijft intensief inzetten op open access. We streven naar nieuwe overeenkomsten met uitgevers en verruiming van bestaande overeenkomsten. Ook open access tijdschriften en uitgevers die geen kosten berekenen aan auteurs worden nu of in de nabije toekomst ondersteund. De uitgangspunten van de You Share, We Take Care! pilot worden in 2020 verder uitgewerkt in het universitaire open accessbeleid.