Meer droogte in Europa door klimaatverandering

Dr. ir. Niko Wanders
Dr. Niko Wanders.

Door opwarming van de aarde krijgen we te maken met langere periodes van droogte in Europa, die een groter oppervlak bestrijken en meer impact hebben op de mens dan voorheen. Dit schrijft een internationaal team van onderzoekers, waaronder onderzoekers van de Universiteit Utrecht, in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change. Het team is de eerste die verklaart hoe een wereldwijde tempratuurstijging van 1-3 graden een aanzienlijk effect kan hebben op uitdroging van de ondergrond door heel Europa.

Volgens de resultaten van het onderzoeksteam, dat naast hydroloog Niko Wanders van de Universiteit Utrecht bestaat uit wetenschappers uit Duitsland, de VS en het Verenigd Koninkrijk, zal bij een temperatuurstijging van 3 graden leiden tot een twee keer zo groot oppervlak dat te maken krijgen met droogte. Als we de temperatuurstijging kunnen terugdringen naar 1,5 graad, zoals bepaald is in het Parijse klimaatakkoord, kunnen de droogtegebieden beperkt worden. Met uitzondering van Scandinavië zullen periodes van droogte 3-4 keer langer duren dan in het verleden, en treft tot 400 miljoen mensen.

Droogte wordt normale gang van zaken

Vooral het Middellandse Zeegebied wordt getroffen, zo blijkt uit de modelstudie. Als het driegradenscenario werkelijkheid wordt kunnen langere en grotere periodes van droogte tweemaal zoveel voorkomen; droogte wordt dan in veel delen van Europa de normale gang van zaken. Een temperatuurstijging van 3 graden betekent dan ook dat het grondwater 35 millimeter lager komt te staan, tot een diepte van 2 meter. Met andere woorden: per vierkante kilometer land is er 35000 kubieke meter minder water beschikbaar, oftewel 14 Olympische zwembaden. In de toekomst kan dit nog veel ernstiger worden, met alle gevolgen voor mens en economie van dien.

Drogere zomers

Uit het onderzoek blijkt dat de impact in Nederland vooral merkbaar zal zijn in de zomer. “In de nabije toekomst zullen we drogere zomers gaan meemaken dan voorheen”, vertelt Niko Wanders, hydroloog aan de Universiteit Utrecht. “Dit heeft vooral impact op de opbrengst van de agrarische sector en op de binnenlandse vaart.”

Voorkomen is beter dan genezen

Wanders benadrukt dat de maatschappij kan anticiperen op de naderende droogte. “Het effect van klimaatopwarming kan met technische aanpassingen deels worden beperkt. Maar dat is kostbaar. Een waarschijnlijkere manier is om de klimaatdoelstelllingen uit het Parijse klimaatakkoord na te streven, om op die manier de verregaande gevolgen van droogte in Europa, en dus in Nederland, in te perken.

Publicatie

L. Samaniego, S. Thober, R. Kumar, N. Wanders, O. Rakovec, M. Pan, M. Zink, J. Sheffield, E. F. Wood, and A. Marx, Climate change induces unprecedented soil droughts in Europe, Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/s41558-018-0138-5