Mediëvist Els Rose ontvangt prestigieuze Vici-beurs

1,5 miljoen voor onderzoek naar Burgerschapsdiscoursen in de vroege middeleeuwen

Dr. Els Rose
Dr. Els Rose

Mediëvist dr. Els Rose (Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek/Utrecht Centre for Medieval Studies) heeft een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen. Met de beurs kan zij de komende vijf jaar een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opbouwen. Rose is één van de vier Utrechtse toponderzoekers aan wie de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) de prestigieuze beurs toegekend heeft. Rose ontvangt de beurs voor het project ‘Burgerschapsdiscoursen in de vroege middeleeuwen (400-1100)’.

Burgerschapsdiscoursen in de vroege middeleeuwen (400-1100)

De wereld van de vroege Middeleeuwen maakte na het uiteenvallen van het Romeinse Rijk ingrijpende veranderingen door op politiek, sociaal en cultureel gebied. Tot nu toe is aangenomen dat burgerschap als samenlevingsideaal geen rol van betekenis speelde in deze periode waarin Europa uit een lappendeken van Germaanse koninkrijken bestond. Dit project onderzoekt hoe een burgerschapsdiscours in gebruik bleef juist om uitdrukking te geven aan veranderende sociale en culturele identiteiten. De aan klassieke burgerschapsdiscoursen ontleende terminologie onderging daarbij een radicale betekenisverandering, een proces waarin het christendom als dominante religie een sturende rol speelde.

Over Els Rose

Els Rose staat als mediëvist in een interdisciplinaire traditie. In haar onderzoek combineert zij verschillende methodes gangbaar in filologische, literatuurwetenschappelijke en historische domeinen met methodes ontwikkeld in verschillende theologische disciplines (liturgiewetenschap, geschiedenis van het christendom).

Toponderzoekers

Naast Rose ontvangen de volgende onderzoekers van Universiteit Utrecht een Vici-beurs:

  • Dr. Mike Boxem (onderzoek: De regulatie van polariteit in epitheelcellen)
  • Prof. dr. Friedrich Förster  ( onderzoek: Moleculaire structuur van mitochondria bestudeerd met behulp van cryo-elektron tomografie)
  • Prof. dr. Barbara Oomen  (onderzoek: Grenzeloos gastvrij: lokale overheden en de mensenrechten van vluchtelingen in Europa)

Over de Vici

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie. De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie).